Ny belønningsavtale til 300 millioner

Skal gjøre det mer attraktivt å velge kollektivtransport.

Buskerudbyen (Buskerud fylkeskommune og kommunene Drammen, Kongsberg, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker) får til sammen 308,3 millioner kroner til økt innsats for kollektivtransport fra belønningsordningen.

Buskerudbyen får denne støtten etter å ha inngått en fireårig avtale med Samferdselsdepartementet.

- Dette er veldig gledelig, og jeg håper innbyggerne vil merke at vi nå får bedre kollektivtransport, gang- og sykkelveger og pendlerparkeringer, sier fylkesvaraordfører, Britt Homstvedt.

Tilskuddet blir utbetalt til Buskerud fylkeskommune over fire år:

  • 73,3 millioner kroner (2014)
  • 75 millioner kroner (2015)
  • 80 millioner kroner (2016)
  • 80 millioner kroner (2017).

- Disse pengene er en målrettet støtte til storbyområder som deler regjeringens ambisjoner om å styrke kollektivtransportens konkurransekraft og øke den reelle valgfriheten for folks daglige reiser, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Les også: Bedre fremkommelighet for bussen
Les også: Flere biler per innbygger i Buskerud enn i USA
Les også: Åpner for egne kollektivfelt i Rosenkrantzgata

Samferdselsministeren sier regjeringen er opptatt av å gi folk valgfrihet, og dette krever økt innsats for å utvikle gode kollektivtilbud i de store byene.

- Målet er at kollektivtilbudet i byene skal være så godt at folk oftere velger kollektivtransport, og vi må legge til rette for at flere kan sykle og gå trygt og enkelt, sier samferdselsministeren.

Buskerudbyen
Ordførerne i Buskerudbyen og fylkeskommunen var 27. oktober i møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. De to temaene for møtet var søknad om ny belønningsordning og Buskerudbypakke 2.

Målet for avtalen som er inngått mellom Buskerudbyen og Samferdselsdepartementet er bedre framkommelighet, miljø og helse i Buskerudbyen.

Ved at flere velger å reise kollektivt vil veksten i personbiltrafikk reduseres i avtaleperioden. Det gir bedre framkommelighet på vegnettet.

I tillegg må bruk av arealpolitiske virkemidler støtte opp om målsetningene, slik at flere bor og jobber rundt kollektivknutepunkt.

Fylkeskommunen må rapportere om hvordan midlene blir brukt og hvilken effekt tiltakene har hatt. Det er tidligere inngått tilsvarende fireårige avtaler med andre storbyområder.

Dersom bompenger blir iverksatt som en del av Buskerudbypakke 2, skal personbiltrafikken være redusert til nivået som var ved utgangen av 2013. Alternativt skal virkemidler med tilsvarende effekt tas i bruk.

 


Publisert 4. desember 2014, oppdatert 4. desember 2014.