Ny bussrute med minibusser

Fylkeskommunen har fått inn søknad om ruteløyve for ny bussrute mellom Notodden/Kongsberg – Oslo.

Buskerud fylkeskommune mottok tirsdag 12. november søknad fra selskapet NOW (Norwegian On Wheels) om ruteløyve.

NOW ønsker å starte kommersiell busskjøring på strekningen Notodden - Kongsberg - Drammen - Oslo. Planlagt oppstart er 1. august 2014, med senere forlengelse til Gardermoen.

Søkeren legger opp til å gi et tilbud om 4 avganger i timen fra Kongsberg til Oslo hele dagen. Færre avganger om natten og mellom Notodden og Kongsberg.

Det skal benyttes minibusser og ruten skal drives uten offentlig tilskudd.

Den som søker løyve for turvogn må oppfylle krav til vandel, økonomi og faglig kompetanse.

Det er fylkeskommunen som avgjør om søknad skal godkjennes jf. §§ 6-8 i yrkestransportloven.

Fylkeskommunen har nå sendt saken på høring til berørte kommuner, fylkeskommuner og interessenter. Høringsfrist er 31.desember 2013.

Etter høringsfristen vil det bli utarbeidet sak for politisk behandling i hovedutvalget for samferdselssektoren 30. januar 2014.


Publisert 13. november 2013, oppdatert 28. mars 2014.