Ny minibussrute til Gardermoen

Fylkeskommunen har nå avgjort vilkår for trasé, holdeplassbetjening og minimumstakst for ny bussrute Notodden - Oslo.

Selskapet NOW (Norwegian On Wheels) har søkt Buskerud fylkeskommune om løyve for rute med minibusser.

NOW ønsker å starte kommersiell busskjøring på strekningen Notodden - Kongsberg - Drammen - Oslo - Gardermoen, med planlagt oppstart 27. juli til Oslo, og til Gardermoen fra 1. januar 2015.

- Man har i Kongsbergregionen og Notodden i lengre tid etterlyst bedre kollektivsatsing, så dette er et kjærkomment tilbud, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

- Vi får nå i denne regionen og i Drammen avganger hvert 15. minutt, det er et viktig gjennombrudd, fortsetter fylkesordføreren som ser fram til åpningen av minibussruta 27. juli.

Høringsrunde i vår

Buskerud fylkeskommune er løyvemyndighet etter fullmakt fra samferdselsdepartementet på ruter som går gjennom Buskerud.

Saken har nå vært til behandling i fylkeskommunen etter en høringsrunde i vår.

I høringsrunden har det kommet merknader både om traséer, holdeplassbetjening og at det ikke er satt vilkår om universell utforming av bussmateriellet.Buss

Vilkår i løyve

Samferdselssjefen i fylkeskommunen har nå med hjemmel i Forskrift om persontransport i rute med motorvogn og fartøy § 28- 32 avgjort saken med følgende vilkår:

Trasé og betjening i Telemark og Buskerud

 • Ruten skal kjøre følgende trase: E 134 – Fv 283 i Buskerud – Haugesgate – Engene – Tomtegaten - E 18 – (fylkesgrensen)
 • Det gis adgang til lokaltrafikk i Telemark og Buskerud fylke. De presiseres at minimumstaksten er fastsatt til kr 80,-.
 • Holdeplasser i Telemark og Buskerud:
  Det settes det som vilkår at NOW AS har en minimumsbetjening i tråd med TIMekspressen linje 1 på samme strekning. På dette grunnlag pålegges NOW AS å betjene Notodden sentrum, sentrale holdeplasser lange E 134, herunder Dunserud v/Darbu fra det tidspunkt Staten vegvesen har tilrettelagt med signalvarsling, Langebru, E 134 ved Mjøndalen samt de største holdeplassene på Fv 283/Rosenkrantzgt, samt Fylkeshuset, Sykehuset, Torget vest og Tomtegaten/Brakerøya i Drammen by.

Trasé og betjening i Oslo og Akershus

Fra oppstart den 25.7.2014:

 • Trasé: E 18 – Aker brygge – Vika – Rv 162, Ring 1 – Oslo bussterminal.
 • Kun avstigning på holdeplassene langs E 18 i retning mot Oslo og på Vika Atrium og Vika Dokkveien på Rv 162. Kun påstigning på Vika Dokkveien, Vika Atrium og holdeplasser langs E 18 i retning mot Notodden.
 • Dersom det blir kapasitetsmessige problemer på Vika Atrium, kan løyvehavere avvikle betjeningen på kort varsel.
 • Holdeplassen Håkon VII's gate ved Nationaltheateret betjenes ikke.

Utvidet betjening fra 1.1.2015 da ruten forlenges til Gardermoen:

 • Trasé: E 18 – Aker brygge – Vika – Rv 162, Ring 1 – Oslo bussterminal – E 6 – Gardermoen.
 • På følgende holdeplasser kan det tas passasjerer til/fra Gardermoen fra det tidspunkt ruten forlenges dit (1.1.2015): Lysaker, Sjølyst/Skøyen, Vika Atrium. Dersom det blir kapasitetsmessige problemer på Vika Atrium, kan løyvehavere avvikle betjeningen på kort varsel, Vika Dokkveien Oslo bussterminal (avtale må inngås med Akershus bussterminaler), Helsfyr (fra E 6) og Furuseth.

Takster på hele ruten

 • Forslag til takst- og billetteringsordning for hele ruten godkjennes slik det fremgår av søknaden. Dette innebærer bl.a. en minstepris på kr 80,- og dermed liten risiko for konkurranse med lokale bussruter.

Ruteplan

 • Endelig ruteplan med fastsatte rutetider på den enkelte holdeplass må sendes inn og godkjennes innen 10 mai 2014.
 • Ruteplanen skal kunngjøres i henhold til de krav som er satt i Yrkestransportforskriftenes § 28. Det må inngås avtale med Brakar AS om kunngjøring i lokal reiseplanlegger for Buskerud.

Samferdselssjefen legger til grunn at fylkeskommunen skal utøve løyvemyndigheten på en god måte og med brukerenes interesser i fokus slik det er vedtatt i handlingsprogram for kollektivtransport i Buskerud pkt 4 b) om kommersielle ruter.


Publisert 4. april 2014, oppdatert 4. april 2014.