Nye gule busser

Setter inn 80 nye busser i Kongsberg, Numedal og midtfylket. Bussene er forberedt for å kunne gå på 100 % biodiesel.

LES OGSÅ: Sikrer skolebarn i buss

- Det er veldig bra at vi gjør busstilbudet bedre med nye busser, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Sammen med administrerende direktør Henry Gaarde i Brakar og samferdselspolitiker i fylkeskommunen, Arne Jørstad, fikk han torsdag formiddag en prøvetur i Kongsberg med en av de 80 nye bussene.

- Et samstemt fylkesting har vedtatt en kollektivtrafikkplan, der vi har som mål å doble kollektivtrafikken i løpet av fire år, og det er et stor løft, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

De nye bussene kommer i ordinær drift fra og med 1. juli, da kjører Nettbuss Sør avd. Kongsberg og Vikersund på kontrakt med Brakar. Kontraktssummen er 665 millioner kroner.

Busstilbudet i disse områdene blir i dag driftet av Nettbuss Drammen as. Kontrakten har varighet til 30.06.2020, med mulighet for tre års forlengelse. 

Bussene vil ha motor etter Euro-5 eller 6 krav med EEV-filter og er forberedt for å kunne gå på 100 % biodiesel.

- Bussene er utformet i tråd med nasjonale retningslinjer for universell utforming, og skal gi god tilgjengelighet for alle kundegrupper, sier administrerende direktør Henry Gaarde i Brakar.

I tråd med EU-direktiv skal all kollektivtrafikk være konkurranseutsatt innen utgangen av 2017.

Brakar har hittil lyst ut konkurranse i fire av sju områder i Buskerud: Nedre Hallingdal, Røyken og Hurum, Kongsberg og Midtfylket.

Den siste kontrakten vil tre i kraft sommer 2015.

Målet med å konkurranseutsette er å sikre kundene et kollektivtilbud med høyere kvalitet.


Publisert 20. juni 2013, oppdatert 28. mars 2014.