Nytt styre i Buskerud Kollektivtrafikk

Tidligere styreleder i kollektivselskapet Ruter, Ragnar Søegaard, er valgt til ny styreleder i Buskerud Kollektivtrafikk (Brakar).

Det nye styret i Buskerud Kollektivtrafikk ble valgt av generalforsamlingen tirsdag formiddag.

- Jeg er glad for å bli vist den tilliten det er å bli styreleder, sier Ragnar Søegaard.

Søegaard er økonom og har tidligere blant annet vært styreleder for kollektivselskapet Ruter AS (2008 - 2012).

- Jeg er opptatt av kollektivtrafikk i sin alminnelighet og håper jeg kan ta med og få nytte av de kunnskapene jeg ervervet som styreleder i Ruter i fire år, sier Søegaard.

- Det er utfordrende å finne gode løsninger for flest mulig til lavest mulig pris og med så effektive løsninger som mulig, men med godt samarbeid med selskap og politikere ser jeg fram til at vi skal finne gode løsninger til beste for selskapets kunder, sier den nye styrelederen. 

Buskerud Kollektivtrafikk ble opprettet i 2009 av Buskerud fylkeskommune og 18 kommuner. Våren 2013 overtok fylkeskommunen alle aksjene i selskapet.

-  Jeg synes vi har fått et ganske spennende og godt kompetent styre til å dra kollektivselskapet vårt videre, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Eriksrød mener det er store muligheter for å få til et bedre kollektivtilbud i Buskerud.

- Vi har et mål om å gi innbyggerne våre et enda bedre tilbud, men det er også krevende fordi det krever store investeringer, avslutter fylkesordføreren.

Buskerud Kollektivtrafikks nye styre:

Styreleder: Ragnar Søegaard, Oslo (født 1945)

Styremedlem: Tore Kåss, Spydeberg (født 1948)
Styremedlem: Ingebjørg Mæland, Mjøndalen (født 1957)
Styremedlem: Morten André Yttreeide, Drammen (født 1967)
Styremedlem: Gerd Barth Thorsby, Drammen (født 1953)


Publisert 4. juni 2013, oppdatert 28. mars 2014.