Offisiell åpning av nytt vegprosjekt til 190 millioner kroner

- Gratulerer alle bilister, gående og syklende med en ny flott innfartsveg til Drammen by!

Torsdag var det offisiell åpning av «nye fylkesveg 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate» i Drammen.

Fylkesvegen på Strømsø er nå bygget om slik at den framstår som en enhetlig, grønn bygate med gjennomgående gang/sykkelveg på begge sider.

Vegeier Buskerud fylkeskommune har finansiert prosjektet med 190 millioner kroner.

- Bjørnstjerne Bjørnsonsgate har lenge vært en flaskehals og en uferdig del av sentrumsringen i Drammen. Nå er vegen ferdig i fire felt fra Bangeløkka til Øvre Sund bru, og den er blitt veldig bra, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Arbeiderpartiet) i fylkeskommunen.

Bjørnstjerne Bjørnsons gate har en trafikk på 26 000 kjøretøy i døgnet
Det er blitt en grønn bygate med gjennomgående gang/sykkelveg på begge sider.

Bjørnstjerne Bjørnsons gate er også del av skolevegen for både ungdomsskole og videregående skole.

- Fire felt er viktig for framkommeligheten for bilistene, men det er også lagt godt til rette for både gående og syklende.

Roger Ryberg, fylkesordfører

En del av sentrumsringen i Drammen

Fylkesvegen har en trafikk på 26 000 kjøretøy i døgnet og er del av sentrumsringen i Drammen og innfartsveien fra E18 sørfra til Drammen samt forbindelse mellom Drammen sentrum og E134, E18 og fylkesveg 319 Svelvikveien.

- En viktig lenke er nå på plass! Strømsø vil i årene får mye nytt - nye bygg, nye innbyggere og nye arbeidsplasser. Da er det avgjørnede å ha et godt vegsystem, sier ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen (Høyre).

Ny teknologi i lyskryss og prioritert fremkommelighet for bussene er også en viktig del av prosjektet.

Les også: Smarte gatelys i Bjørnstjerne - sparer 10 000 kWh i året

Offisiell åpning Bjørnstjerne Bjørnsons gate

God framkommelighet for alle trafikantgrupper

- Gata er utformet helt i tråd med mål for Buskerudbyen med god framkommelighet for alle trafikantgrupper, poengterer Ryberg.

- Bjørnstjerne Bjørnsonsgate er blitt en framtidsrettet, vakker og «grønn» allégate; en flott innfartsåre til Drammen by.

Roger Ryberg, fylkesordfører

- Prosjektet ble ferdig før tiden og til en lavere kostnad! Ja, vi har vært en støyende nabo, men folk har vært positive - de skjønner at det blir bedre! Så i dag er vi strålende fornøyd, sier Kjell Inge Davik, regionvegsjef i Statens vegvesen Region Sør

Langs fv. 282 på denne strekningen er det en blanding av bolighus, ulike næringsvirksomheter og fritids- og idrettstilbud.

Offisiell åpning Bjørnstjerne Bjørnsons gate


Publisert 15. november 2018, oppdatert 15. november 2018.