Oppstart på 370-millioners kontrakt

Skal bruke 370 millioner kroner de neste fem årene på drift og vedlikehold av vegene i Drammensområdet.

I øs, pøsende regnvær markerte Buskerud fylkeskommune, Statens vegvesen og Veidekke oppstarten av ny drift- og vedlikeholdskontrakt for Drammensområdet (Drammen, Lier, Røyken, Hurum og deler av Nedre Eiker).

Avtalen gjelder fra 1. september 2015 til 31. august 2020 og har en kostnad på 371 millioner kroner.

Veidekke skal drifte og vedlikeholde ca. 375 km med riks- og fylkesveger i Drammensområdet. Buskerud fylkeskommune eier ca. 242 km av vegnettet som inngår i kontakten.

- God innsats på drift og vedlikehold av fylkesvegene er viktig for å øke trafikksikkerheten, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Ny type kontrakt

Den nye kontraktstypen har blant annet ekstra fokus på:

  • raskere igangsetting av brøyting og strøing
  • rydding av vegetasjon for å sikre fri sikt
  • fjerning av grus på gang- og sykkelvegene
  • tiltak for å bedre byluften i Drammen

Regionvegsjef i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, er spesielt opptatt av å øke statusen for drift- og vedlikeholdsfaget, eller «det komplette vegfaget», som han kaller det.

- Drift og vedlikehold må også få sin fortjente plass i solen, ikke bare de store vegprosjektene. Derfor er det viktig at vi markerer slike dager som dette, sier regionvegsjefen, og ønsket den nye entreprenøren, Veidekke Industrier AS, lykke til med arbeidet, sier Davik.

Et område med mye trafikk

Kontrakten er den største Veidekke har på vegdriftjobber.

- Vi har bemannet opp, og om kort tid skal vi ha alle på plass, sier Per Tajet i Veidekke.

- Dette er et utfordrende område med mye trafikk, men jeg tror at vi har alle forutsetninger for å gjøre en god jobb, sier Tajet.

- Buskerud fylkeskommune bruker bare i år 310,5 millioner kroner til drift og vedlikehold av fylkesvegnettet. I tillegg bruker vi 322 millioner kroner til investeringer på fylkesvegene våre i år, sier fylkesordføreren.

Ta igjen forfallet

Da fylkene i Norge overtok det nedkjørte vegnettet fra staten i 2010 ble etterslepet beregnet til å være på rundt 20 milliarder kroner.

- Vedlikeholdsetterslepet på vegene våre er på rundt 3,2 mrd. Fylkeskommunen har et mål om å ta igjen forfallet i løpet av 16 år, sier fylkesordføreren.

- Politikerne i Buskerud har økt bevilgningene hvert eneste år nå for å stoppe den negative utviklingen av vedlikeholdsforfallet, avslutter fylkesordfører Morten Eriksrød.

Entreprenøren skal utføre rutinemessige drift- og vedlikeholdsoppgaver. I tillegg kommer ansvaret for inspeksjoner og registrering, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon og rapportering til Statens vegvesen (byggherre).


Publisert 2. september 2015, oppdatert 2. september 2015.