Ordførermøte om Kongsbergbanen

- Jeg inviterer ordførerne i Lier, Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker og Kongsberg kommune til et møte for å drøfte Kongsbergbanens utvikling.

Fylkesordfører Morten Eriksrød har sendt invitasjon til de fem ordførerne i Lier, Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker og Kongsberg for å drøfte Kongsbergbanens utvikling.

Møtet finner sted tirsdag 19. mai på fylkesordførerens kontor i fylkeshuset i Drammen.

- Kommunene i Nedre Buskerud har allerede understreket betydningen som togtilbudet vil ha for en ønsket utvikling i regionen. Kongbergbanen mellom Lier og Kongsberg skal være ryggraden i kollektivtransportsystemet i Buskerudbyen, sier Morten Eriksrød.

Fylkesordføreren skriver i invitasjonen at han har erfart, ikke minst gjennom fylkeskommunens engasjement i Østlandssamarbeidet, at det er liten forståelse for dette i de andre syv fylkene.

- Hver av disse har sine egne jernbaneprosjekt. Felles for de fleste er at de har organisert seg gjennom interesseorganisasjoner. Det har ikke Kongsbergbanen gjort enda, sier Eriksrød og viser til Forum Nye Bergensbanen/Ringeriksbanen som er et eksempel som også Buskerud fylkeskommune har deltatt i.

- Frem til Stortinget skal rullere NTP i 2017, vil kampen om jernbanebevilgningene og togtilbudet være hard. Skal vi lykkes i denne kampen må vi samarbeide bedre og organisere oss sterkere, mener Eriksrød.

Fylkesordføreren mener derfor at man bør organisere seg i et interessefellesskap etter modell fra nettopp Forum Nye Bergensbanen.

I tillegg til kommunene ønsker fylkesordføreren at man etter hvert trekker inn næringslivet, brukergrupper og andre organisasjoner.


Publisert 13. mai 2015, oppdatert 13. mai 2015.