Over 200 på trafikksikkerhetskonferanse

Vil trafikkdøden til livs. - Det skal bygges flere midtrekkverk, midtoppmerking og firefeltsveg, lover statssekretær Bård Hoksrud.

Program Trafikksikkerhetskonferansen 2014

Onsdag samlet Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg i Buskerud, Telemark og Vestfold over 200 deltakere til felles trafikksikkerhetskonferanse på Sundvolden Hotell i Hole i Buskerud.

- Jeg er imponert over hvor mange som er tilstede her og alt arbeidet som gjøres, sier statssekretær Bård Hoksrud (Frp).

Hoksrud deltok på åpningen av to dagers konferansen som tar utgangspunkt i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-2017, der målet er å halvere antall drepte og hardt skadde innen 2023.

Statssekretæren fra Samferdselsdepartementet understreker at regjeringen har fokus på trafikksikkerhetsarbeid.

- Vi vil bruke 952 millioner kroner til rene trafikksikkerhetstiltak på vegnettet i år, sier Hoksrud og viser til at det skal bygges flere midtrekkverk, midtoppmerking og 65 km firefeltsveg.

1.000 trafikkulykker

Totalt var det nær 1.000 trafikkulykker i Buskerud, Telemark og Vestfold i fjor. 33 mennesker mistet livet i de tre fylkene, flest i Buskerud med 19 drepte.

- Det er mange som blir rammet når en ulykke inntreffer, og jeg kan forsikre at vi jobber aktivt for å nå målet om færre drepte og skadde i trafikken, sier fylkesordfører i Buskerud, Morten Eriksrød.

Fylkeskommunene har et overordnet ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket - et arbeid som gjøres gjennom Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

- Arbeidet vårt for trafikksikkerhet er ingen sovepute, poengterer Kåre Pettersen, leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Vestfold.

- Skal vi nå målene våre, må vi dra i samme retning. Det vi får lære og høre på en slik konferanse kan vi med oss hjem og bringe videre, sier Sigbjørn Molvik, leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark.

-  I år er det flere kommuner enn tidligere som deltar, så jeg tror det styrker trafikksikkerhetsarbeidet i hver eneste kommune, sier Trond Johansen, leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Buskerud.

Trafikksikkerhetskonferanse Sundvolden

- Nyttig og inspirerende

Det er åttende gang at de tre fylkene arrangerer en felles trafikksikkerhetskonferanse, og i år er det rekordmange påmeldte med over 200 deltakere.

- Jeg opplever en slik konferanse som nyttig og inspirerende, nettopp fordi vi kan lære av hverandre, sier Agnes Bergsagel, i Nøtterøy kommune i Vestfold.

- Vi er en liten kommune, så en slik konferanse er veldig nyttig for oss. Den skaper bånd, sier Morten Thorvaldsen, bygg- og eiendomsleder i Siljan kommune i Telemark.

- Jeg håper konferansen vil gi inspirasjon og motivasjon til å arbeide videre med trafikksikkerhet. Alle tiltak, alt arbeid bidrar til å redde liv og forhindre skader i trafikken, avslutter Bård Hoksrud.


Publisert 12. februar 2014, oppdatert 28. mars 2014.