Over en million flere reiser med buss

Det ble foretatt en million flere reiser med Brakar i 2018 enn i 2014.

Det er stor vekst i kollektivtransporten i Buskerud.

De siste fem årene (2014 - 2018) har økningen vært på nær 10 prosent, viser tall fra kollektivselskapet Brakar.

Kollektivselskapet Brakar eies av Buskerud fylkeskommune (100 %).

Elektrisk buss Skinnes, Solberg og Sundfjord
Godt fornøyd med utviklingen! Fra venstre Olav Skinnes (Sp), samferdselsdirektør i Buskerud fylkeskommune, Gro Solberg, og administrerende direktør i Brakar, Terje Sundfjord.

- Buskerud fylkeskommune skal bruke en milliard kroner på samferdsel i år! Og vi øker rammen til kollektivtrafikk med fem millioner kroner hvert år de neste fire årene, sier Olav Skinnes (Senterpartiet).

Les også: Her er Drammens første el-buss på plass

Les også: Matebuss til og fra Lier stasjon

Omprioritering og friske penger har gitt flere reiser

– I 2018 har vi fokusert på å optimalisere busstilbudet ytterligere, sier Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar.

– Sommeren 2018 flyttet vi busskilometer fra sommeravganger med svært få passasjerer, til avganger i områder med større kapasitetsbehov. I tillegg ble det lagt til midler fra Buskerudbyen for å styrke tilbudet, sier han.

– Dette har gitt vekst, særlig i byområdene. Brakar leverer derfor godt på den politiske bestillingen vi har fått i Handlingsprogram for samferdsel i Buskerud som sier at vi skal styrke busstilbudet i byene, mener Sundfjord.

Her kan du lese mer om vekst i reiser også i 2018


Publisert 29. januar 2019, oppdatert 29. januar 2019.