Raskere å reise miljøvennlig

Buskerudbyen fordeler 150 millioner kroner til bedre busstilbud, pendlerparkeringer og mer sammenhengende sykkelveinett.

Før jul fikk Buskerudbyen på plass en ny belønningsavtale med Samferdselsdepartementet, som vil kunne gi 308,3 millioner kroner til raskere og mer miljøvennlige reiser i området mellom Lier og Kongsberg.

På bakgrunn av politiske føringer og faglig arbeid, har administrativ styringsgruppe i Buskerudbysamarbeidet nå foreslått en fordeling av midlene for de to første årene, til sammen 148,3 millioner kroner.

Forslaget skal behandles i den politiske styringsgruppa 6. februar.

- Buskerudbysamarbeidet jobber målrettet for å sørge for et bedre transportsystem i området vårt, sier Tore Opdal Hansen, leder av den politiske styringsgruppa i Buskerudbysamarbeidet og ordfører i Drammen.

- Midlene vi nå skal fordele, skal legge grunnlag for det store løftet transportsystemet vil kunne få gjennom Buskerudbypakke 2, sier han.

- Det innebærer et tilbud som er så godt at flere ønsker å reise kollektivt, sykle eller gå, og da blir det også lettere å komme fram med bil, sier Opdal Hansen.

Flere pendlerparkeringer

For å gjøre det mulig for flere å reise kollektivt, blir det nå satset på å bygge ut pendlerparkeringer flere steder.

- Flere av kommunene i Buskerudbyen har mange innbyggere som pendler innover mot Oslo. For å gjøre det enklere å velge tog eller buss, er det viktig å ha pendlerparkeringer med god kapasitet, sier han.

- Hittil har det blitt bygget flere pendlerparkeringsplasser i tilknytning til tog og buss. I dette forslaget ligger det enda flere, sier Opdal Hansen.

Bedre busstilbud

Buskerudbysamarbeidet har de siste årene finansiert en økning i busstilbudet på noen utvalgte busslinjer. Disse linjene blir videreført. Samtidig vil passasjerene oppleve forbedringer både for informasjon om rutetidene og ved kjøp av billett.

- Systemet for sanntidsinformasjon, der du kan se når bussen faktisk kommer, vil med dette forslaget bli videreført til flere linjer, sier Morten Eriksrød, fylkesordfører i Buskerud fylkeskommune.    

- Denne informasjonen vil man kunne få via internett, app, eller på informasjonstavler på enkelte busstopp i sentrum, sier Eriksrød.

Mer attraktivt å sykle                   

Et av målene Buskerudbysamarbeidet har på lang sikt, er å bygge et sammenhengende sykkelveinett i hele området. Deler av det regionale sykkelveinettet vil bli bygget ut i løpet av de neste årene.

- Det skal være attraktivt og trygt å sykle mellom byene våre. Terrenget oppover langs Drammenselva er flatt og fint, og vi sørger nå for å starte arbeidet med å etablere et sammenhengende sykkelveinett, blant annet med delstrekninger langs fylkesveiene 283 og 28, sier Eriksrød. 


Publisert 28. januar 2015, oppdatert 28. januar 2015.