Raskere å reise miljøvennlig

Buskerudbyen fordeler 150 millioner kroner til bedre busstilbud, pendlerparkeringer og mer sammenhengende sykkelveinett.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Før jul fikk Buskerudbyen på plass en ny belønningsavtale med Samferdselsdepartementet, som vil kunne gi 308,3 millioner kroner til raskere og mer miljøvennlige reiser i området mellom Lier og Kongsberg.

På bakgrunn av politiske føringer og faglig arbeid, har administrativ styringsgruppe i Buskerudbysamarbeidet nå foreslått en fordeling av midlene for de to første årene, til sammen 148,3 millioner kroner.

Forslaget skal behandles i den politiske styringsgruppa 6. februar.

- Buskerudbysamarbeidet jobber målrettet for å sørge for et bedre transportsystem i området vårt, sier Tore Opdal Hansen, leder av den politiske styringsgruppa i Buskerudbysamarbeidet og ordfører i Drammen.

- Midlene vi nå skal fordele, skal legge grunnlag for det store løftet transportsystemet vil kunne få gjennom Buskerudbypakke 2, sier han.

- Det innebærer et tilbud som er så godt at flere ønsker å reise kollektivt, sykle eller gå, og da blir det også lettere å komme fram med bil, sier Opdal Hansen.

Flere pendlerparkeringer

For å gjøre det mulig for flere å reise kollektivt, blir det nå satset på å bygge ut pendlerparkeringer flere steder.

- Flere av kommunene i Buskerudbyen har mange innbyggere som pendler innover mot Oslo. For å gjøre det enklere å velge tog eller buss, er det viktig å ha pendlerparkeringer med god kapasitet, sier han.

- Hittil har det blitt bygget flere pendlerparkeringsplasser i tilknytning til tog og buss. I dette forslaget ligger det enda flere, sier Opdal Hansen.

Bedre busstilbud

Buskerudbysamarbeidet har de siste årene finansiert en økning i busstilbudet på noen utvalgte busslinjer. Disse linjene blir videreført. Samtidig vil passasjerene oppleve forbedringer både for informasjon om rutetidene og ved kjøp av billett.

- Systemet for sanntidsinformasjon, der du kan se når bussen faktisk kommer, vil med dette forslaget bli videreført til flere linjer, sier Morten Eriksrød, fylkesordfører i Buskerud fylkeskommune.    

- Denne informasjonen vil man kunne få via internett, app, eller på informasjonstavler på enkelte busstopp i sentrum, sier Eriksrød.

Mer attraktivt å sykle                   

Et av målene Buskerudbysamarbeidet har på lang sikt, er å bygge et sammenhengende sykkelveinett i hele området. Deler av det regionale sykkelveinettet vil bli bygget ut i løpet av de neste årene.

- Det skal være attraktivt og trygt å sykle mellom byene våre. Terrenget oppover langs Drammenselva er flatt og fint, og vi sørger nå for å starte arbeidet med å etablere et sammenhengende sykkelveinett, blant annet med delstrekninger langs fylkesveiene 283 og 28, sier Eriksrød. 


Publisert 28. januar 2015, oppdatert 28. januar 2015.