Regionvegsjef møtte fylkeskommunen om 99 mill kr avvik: - Jeg skjønner alvoret

- Vi tar reaksjonen fra fylkestinget på alvor og ser nå på hva som er vårt forbedringspotensial, sier Kjell Inge Davik, regionvegsjef i Statens vegvesen Region Sør.

Mandag formiddag møtte regionvegsjefen i Region Sør fylkespolitikere og administrasjon etter at fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) hadde kalt inn til møte i fylkeshuset.

Bakgrunnen for møtet var kritikken fra fylkestinget sist torsdag der det kom fram at Statens vegvesen ikke klarer å bruke 99 millioner kroner til politisk vedtatte vegprosjekter i Buskerud innen avtalt tid. 

- Det skulle bare mangle at jeg ikke kom på et så kort varsel.

Kjell Inge Davik, regionvegsjef i Statens vegvesen Region Sør 

- Vi tar reaksjonen fra fylkestinget på alvor. Diskusjonen her i dag har vært kontruktiv der vi har gått gjennom fakta i saken og diskutert hva som er forbedringspotensialet og hva vi kan gjøre med det, sier Kjell Inge Davik, regionvegsjef.

Nær 100 millioner kroner på tre måneder

I januar i år vedtok Buskerud fylkeskommune en leveranseavtale med Statens vegvesen på 386 millioner kroner.

Leveranseavtalen gjelder for 2016 og beskriver oppgaver Statens vegvesen skal utføre på vegne av Buskerud fylkeskommune innenfor drift & vedlikehold, investeringer, overordnet planlegging- samt øvrig bistand etter nærmere behov.

Men, allerede i 1. tertialrapport kommer det fram at fremdriften på investeringsprosjekter på fylkesvegbudsjettet er forsinket.

Statens vegvesen antar at 99 millioner kroner av årets budsjett ikke vil bli forbrukt.

-Vi forventer at bevilgninger som er jobbet fram politisk over tid, blir fulgt opp praktisk av Statens vegvesen.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

Avviket skyldes ifølge Vegvesenet forsinkelse på følgende prosjekter:

  • Fylkesveg 282 Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen
  • Fylkesveg 155 Sørbråten i Hole
  • Fylkesveg 282 Horgen-Klommestein i Øvre Eiker
  • Fylkesveg 285 Lyngås-Enger i Lier

Nye rutiner

Det betyr at Horgen-Klommestein og Lyngås-Enger, som etter planen skulle åpnes i år, først blir åpnet neste år.

- Nå skal vi i Vegvesenet bruke litt tid hos oss for å komme fram til forslag til rutiner som vi diskuterer med administrasjonen, og så kommer vil til fylkestinget og orientere om det, fortsetter Davik.

- Jeg ser på møtet her i dag som positivt. Jeg skjønner alvoret i avviket, men det jo penger som ikke er borte, men som blir forsinket. Prosjektene blir gjennomført, men litt senere enn opprinnelig plan, sier regionvegsjefen.

- Regionvegsjefen har virkelig tatt fylkestingets diskusjon på alvor. Han møter opp i en sak som er alvorlig for oss.

Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud fylkeskommune

Fylkesordføreren understreker at det er bevilget betydelige midler som ligger an til ikke å bli brukt i år til tross for lang politisk jobbing med prioritering av vegmidlene.

- Jeg er helt overbevist om at når 2016 er omme, så har vi brukt veldig mye av de pengene som har vært forespeilet ikke brukt, det er jeg sikker på. Det må vi ha som en klar ambisjon.

Roger Ryberg

- Jeg ser fram til at regionvegsjefen møter fram i fylkestinget, avslutter Roger Ryberg.


Publisert 13. juni 2016, oppdatert 13. juni 2016.