Ringeriksbanen og ny E16 legges om Helgelandsmoen

- Jeg er glad for at det er fattet en beslutning om valg av trasé. Det gjør at trykket holdes oppe når det gjelder framdriften, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

  • Av Carsten Øhrn

Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet går inn for å legge Helgelandsmolinjen til grunn for videre planlegging av Ringeriksbanen og E16 på strekningen mellom Bymoen og Styggedalen i kommunene Hole og Ringerike.

– Med denne avgjørelsen ligger alt til rette for å holde fram med full framdrift i planlegging og bygging av E16 og Ringeriksbanen fram til Hønefoss, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i en pressemelding.

- Jeg er svært fornøyd med at statsråden har fattet beslutning om trasévalg, sier fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap).

- Det gir Jernbaneverket og Statens vegvesen forutsigbarhet i sin planlegging slik at framdriftsplanen kan opprettholdes, fortsetter Ryberg.

I det videre arbeidet vil det legges vekt på å finne relevante tiltak for å redusere skadevirkningene på natur- og landbruksverdier, og for å redusere flomrisikoen.

- Jeg var senest denne uka i møte med statsråden og poengterte viktigheten av å holde framdriften for Ringeriksbanen og E16.

Roger Ryberg, fylkesordfører

Der er lagt opp til en samtidig utbygging av E16 Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen, med ambisjon om anleggsstart i 2019 og ferdigstilling i 2024.

- Vi følger prosessen tett og Buskerud fylkeskommune vil komme med innspill og samarbeid i planprosessen, avslutter fylkesordfører Roger Ryberg.

Solvik-Olsen og Ryberg


Publisert 28. april 2016, oppdatert 28. april 2016.