Ringeriksbanen og ny E16 legges om Helgelandsmoen

- Jeg er glad for at det er fattet en beslutning om valg av trasé. Det gjør at trykket holdes oppe når det gjelder framdriften, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet går inn for å legge Helgelandsmolinjen til grunn for videre planlegging av Ringeriksbanen og E16 på strekningen mellom Bymoen og Styggedalen i kommunene Hole og Ringerike.

– Med denne avgjørelsen ligger alt til rette for å holde fram med full framdrift i planlegging og bygging av E16 og Ringeriksbanen fram til Hønefoss, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i en pressemelding.

- Jeg er svært fornøyd med at statsråden har fattet beslutning om trasévalg, sier fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap).

- Det gir Jernbaneverket og Statens vegvesen forutsigbarhet i sin planlegging slik at framdriftsplanen kan opprettholdes, fortsetter Ryberg.

I det videre arbeidet vil det legges vekt på å finne relevante tiltak for å redusere skadevirkningene på natur- og landbruksverdier, og for å redusere flomrisikoen.

- Jeg var senest denne uka i møte med statsråden og poengterte viktigheten av å holde framdriften for Ringeriksbanen og E16.

Roger Ryberg, fylkesordfører

Der er lagt opp til en samtidig utbygging av E16 Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen, med ambisjon om anleggsstart i 2019 og ferdigstilling i 2024.

- Vi følger prosessen tett og Buskerud fylkeskommune vil komme med innspill og samarbeid i planprosessen, avslutter fylkesordfører Roger Ryberg.

Solvik-Olsen og Ryberg


Publisert 28. april 2016, oppdatert 28. april 2016.