Signerte fylkesvegkontrakt til nærmere en halv milliard

NCC signerte sin største driftskontrakt noen sinne, da de undertegnet Numedalkontraklten i Buskerud for de neste åtte årene.

Tirsdag signerte tirsdag NCC kontrakten som gjelder drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i sju av 21 Buskerud-kommuner.

Kontrakten er nå utvidet fra fem til åtte år med virkning fra 1. september 2018 til 2026 og er på nærmere en halv milliarder kroner.

- Fylkesveg 40 er hovedåren gjennom Numedal og en viktig veistrekning, og vi er derfor opptatt av at strekningen blir ivaretatt på best mulig måte.

Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget for samferdsel i fylkeskommunen

Fylkesveg 40 binder to av de viktigste øst-vest vegene i Sør-Norge sammen, E134 gjennom Kongsberg og riksveg 7 gjennom Hallingdal.

Numedalkontrakten omfatter 413 kilometer fylkesveg og 16 kilometer gang/sykkelveg. 

- Vi har et stort vedlikeholdsetterslepet, og setter av penger slik at veien blir bedre for trafikantene, og at gang- og sykkelvegene oppleves trygge, fortsetter Skinnes.

Les også: Fylkeskommunen skal bruke 3,9 milliarder på samferdsel de neste årene

Les også: 136 tiltak mot trafikkdøden - slik vil fylkeskommunene sikre veiene de neste årene

Numedalsvegen vinter

Kontrakten gjelder for fylkesvegnettet og fylkes gang/sykkelveger i Numedalskommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal, Hol kommune øverst i Hallingdal og de tre kommunene i midtfylket, Øvre Eiker, Modum og Sigdal.

- Nå skal Buskerud fylkeskommune inn i Viken 1. januar 2020, og da er det viktig for oss å vise at vi satser både på byområder og distriktene. Numedalskontrakten er på åtte år og gjør at vi får en forutsigbar satsing de neste årene, sier Olav Skinnes.

Entreprenøren har i tillegg opsjon på ett års forlengelse av kontrakten fra høsten 2026 til høsten 2027. NCC var en av seks entreprenører som leverte inn bud på den attraktive driftskontrakten ved fristens utløp i januar i år.

NCC hadde lavest bud, vel 15 millioner lavere enn nummer to som var Mesta. NCC har også eksisterende kontrakt i området med en varighet på fem år.

Foruten drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i de åtte Buskerud-kommunen, har de også ansvar for alle fylkes gang/sykkelveger, sideområder, utstyr og installasjoner.


Publisert 14. mars 2018, oppdatert 14. mars 2018.