Sikrer skolebarn i buss

Ekstrabevilgning fra fylkesutvalget sikrer skolebarn i buss. Får sitteplass med setebelte fra skolestart.

Onsdag ettermiddag vedtok fylkesutvalget enstemmig innstiling til fylkestinget om sikring av skolebarn i buss.

Forslaget kom fra Venstres Runolv Stegane som på vegne av Venstre og Senterpartiet fremmet forslag om at fylkestinget bevilger 3 millioner kroner ut året til Buskerud Kollektivtrafikk AS for å sikre skolebarn i buss, slik ny forskrift legger opp til.

Ny forskrift fra 1. juli
Det er Samferdselsdepartementet som har fastsatt en ny forskrift.

Forskriften pålegger kommuner og fylkeskommuner å sørge for at alle skoleelever med rett til skoleskyss etter opplæringsloven har tilgang på sitteplass med setebelte i skolebussen.

Forskriften vil gjelde fra 1. juli 2013. Kravet gjelder ikke for bybusser i bussklasse 1.

Dette vil koste Buskerud fylkeskommune 7 millioner kroner ekstra pr år og er ikke kompensert gjennom økte rammeoverføringer fra staten til fylkeskommunen.

Skal ikke stå på bussen
Plikten til å dimensjonere busstilbudet slik at skolebarn ikke skal stå på bussen gjelder for den som har ansvaret for skyssen.

Hovedregelen er at fylkeskommunen har ansvaret for den daglige skyssen.

I tilfeller der kommunene har ansvaret, for eksempel kjøring med bestilt buss i forbindelse med en skidag, utflukt, leirskoleopphold og lignende, må kommunen selv påse at det bestilles buss som har tilstrekkelig kapasitet og setebelte på alle plasser.

Fylkestinget behandler saken 13. juni i forbindelse med sak om revidert handlingsprogram.


Publisert 5. juni 2013, oppdatert 28. mars 2014.