Skal få flere til å sykle

Mange snakker om det, men for få gjør det. Nå starter kampanjen "Gjør det, gjør det, gjennomfør det!" som skal få flere i Buskerudbyen til å sykle.

Mange snakker om det, men for få gjør det. Nå starter kampanjen "Gjør det, gjør det, gjennomfør det!" som skal få flere i Buskerudbyen til å sykle.

Det er Buskerudbyen, med kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg, som står bak den nye kampanjen som starter opp på 27. april.

Det er i den sammenheng også spilt inn en kort "sykkel-film" med Mjøndalen-trener Vegard Hansen i hovedrollen, som blant annet skal vises på kinoene.

Buskerudbyen er tildelt 308 millioner kroner for perioden 2014–2017, derav 73,2 millioner er øremerket tiltak for syklende. 

I tillegg til kommunene og fylkeskommunen er Statens vegvesen, Fylkesmannen og Jernbaneverket med.

Mesteparten er tiltenkt infrastruktur for et sammenhengende sykkelveinett , mens noe går til sykkelparkering, servicestasjoner, drift, vedlikehold, kampanjer og andre tiltak.

Skal doble sykkelandelen

Buskerud fylkeskommune og kommunene i Buskerudbyen jobber for å få flere til å velge sykkel til jobb, studiested og fritidsaktiviteter. I Buskerudbyen er sykkelandelen på fire prosent, og målet er å doble denne andelen.

– Vi ønsker å gi en liten dytt i baken til de mange som vurderer å bruke sykkel til jobb, fritidsaktiviteter eller butikken, men som aldri kommer i gang, forteller en engasjert koordinator for Buskerudbyens kampanje, Kjerstin Spångberg.

Hun jobber til daglig i samferdselsavdelingen i fylkeskommunen.

Reduserer bilkøene

Mens "Gjør det"-kampanjen starter opp på mandag, var det startskudd for den nasjonale "Sykle til jobben"-aksjonen allerede denne uken.

– Bruker du sykkel i stedet for bil til jobben bare én av dagene i uka, så vil biltrafikken bli redusert med hele 20 prosent. I tillegg blir du i bedre form, kommer som regel raskere fram, slipper å stå i bilkø og sparer miljøet, påpeker Spångberg.

Hun forteller at det også er premier å hente både for de som engasjerer seg i "Gjør det"-kampanjen og "Sykle til jobben"-kampanjen.

Kan vinne elsykkel

– Det er mulig å vinne en elsykkel til 20.000 kroner for de Buskerudbyen-innbyggere som går inn og liker kampanjen på Facebook eller laster opp en sykkel-selfie.

– Alle som bor i Buskerudbyen kan delta gratis på alle de ulike "Sykle til jobben"-aktivitetene, forteller Kjerstin Spångberg.

Salget av elsykler er for øvrig i en rivende utvikling, og undersøkelser viser at folk som prøver elsykkel har en positiv opplevelse, de sykler lenger enn de ellers ville ha gjort og betalingsvilligheten øker når man har erfart hvilke fordeler det gir.

Transportøkonomisk institutt slår fast at dersom folk kan overbevises om at de kan spare tid og ha en komfortabel reise med elsykkel, er potensialet stort for å få nye reisende over på elsykkel.


Publisert 23. april 2015, oppdatert 23. april 2015.