Slik søker du støtte til trafikksikkerhet

Nå kan du søke om støtte til trafikksikkerhetstiltak 2018 i Buskerud.

Buskerud fylkeskommune bevilger årlig støtte til mange frivillige trafikksikkerhetstiltak. 

1. Støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak

Støtten kan gis til enkeltpersoner, lag og frivillige organisasjoner. I dette ligger også foreldreutvalg i skoler og barnehager.

Les også: Elevene fikk 10 000 kroner for å gå til skolen

Hva kan man søke om støtte til? Her er noen eksempler:

  • aksjoner for å få barn til å gå eller sykle til skolen
  • rånetreff for bilinteressert ungdom
  • opplæring om sikring av barn i bil
  • innkjøp av trafikkpedagogisk materiale
  • sykkelsjekk
  • private snarveier som bedrer sikkerheten

Tiltakene må kunne gjennomføres i løpet av 2018. Søknadsfrist: 1. november.

Les også: Slik søker du

Søknaden behandles av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) første møte etter søknadsfristens utløp. Alle søkere vil få skriftlig svar. Normal behandlingstid er 2 måneder.

2. Tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak

Søknadsfrist: 1. november

Hvem kan søke: Kommuner i Buskerud.

Det kan søkes om både fysiske og trafikantrettede tiltak.  

Les også: Slik søker kommunene

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av tiltaket/ene som ønskes gjennomført, et kostnadsoverslag og en tidsplan for gjennomføring.

Tiltak som rettes mot trygg skoleveg vil prioriteres. Oppdatert kommunale trafikksikkerhetsplan forutsettes for bevilgning av støtte.  

Totalt har FTU 4,5 millioner kroner å fordele til tiltak i alle kommunene i Buskerud.


Publisert 12. oktober 2017, oppdatert 12. oktober 2017.