Smart transport til nytt sykehus på Brakerøya

100 millioner i premiepotten - Buskeruds bidrag til konkurransen Smartere transport i Norge: - Et tilbud så attraktivt at privatbilen blir overflødig.

Samferdselsdepartementets har lansert en konkurranse om smartere transport i Norge.

Gjennom konkurransen ønsker departementet å motta kreative og konkrete forslag til grønne mobilitetstjenester bygget på nye og smart teknologi.

Målet er enklere reisehverdager og effektive transportløsninger.

Det er 100 millioner kroner i potten. Frist for å levere bidrag var mandag 9. april og vinnerene blir klare 31. mai.

Buskerud fylkeskommune har nå i nært samarbeid med næringsliv og kommuner laget et bidrag - SmartBusk - som er sendt inn til departementet.

- Buskerud fylkeskommunes bidrag tar utgangspunkt i etableringen av nytt sykehus på sentrumsnære Brakerøya, sier Gro Solberg, samferdselsdirektør i Buskerud fylkeskommune.

Det nye sykehuset skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik.

Videre skal det ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken som leverer helsetjenester til rundt 490 000 mennesker i 26 kommuner.

- Tilgjengeligheten til det nye sykehuset er et eksempel på behovet for mobilitet i fremtiden, både lokalt og regionalt, sier Solberg.

Førerløs buss Kongsberg
Illustrasjonsfoto: Test av førerløs buss på Kongsberg. 

Personbilen blir overflødig

Konseptet SmartBusk tar i bruk og utvikle ny teknologi og har som mål å skape et så attraktivt mobilitetstilbud at personbilen blir overflødig.

SmartBusk består av fire arbeidspakker som utfyller hverandre. Gjennom arbeidspakkene ønsker Buskerud fylkeskommune å:

  • Sikre sømløse reiseopplevelser for kundene ved å integrere ulike typer autonome kjøretøy med kollektivtransporten samt etablere kommunikasjon mellom både kjøretøy seg imellom og infrastruktur.
  • Utvide kollektivtransporten med et system for samkjøring og bestillingstransport og økonomisk motivere til deling av transportmiddel gjennom digitale løsninger.
  • Sikre optimal drift og vedlikehold av infrastruktur gjennom kontinuerlig datainnhenting, automatisk varsling om behov for driftstiltak og bruk av autonome driftsmaskiner.
  • Sikre optimal fremkommelighet for utrykningskjøretøy ved hjelp av digital kommunikasjon, sikre rett behandling gjennom overføring av informasjon fra skadestedet og til akuttmottaket, effektivisere varetransport mellom sykehusene i Vestre Viken gjennom etablering av dronekorridor.

- Løsningene SmartBusk legger opp til vil kunne benyttes både i direkte nærhet til sykehuset og i en større geografisk utstrekning, fortsetter samferdselsdirektøren i fylkeskommunen.

- Erfaringer fra konseptet kan brukes i andre sammenhenger både lokalt, regionalt og nasjonalt. Løsningene er ikke bare egnet for sykehustransport, men har stor overføringsverdi til andre nærings- og transportområder, mener Solberg.

- Dersom Buskerud vinner konkurransen vil vi på en unik måte få mulighet til å utvikle et framtidsrettet transportsystem i samarbeid med kommuner, næringsliv, høgskolen og forskningsmiljøer, sier hun.

Samtidig vil bidraget gi vekst til næringslivet i Buskerud og være med på å utvikle samferdselssektoren – ikke bare i Buskerud, men i Norge generelt.

- Selv om vi nå søker for Buskerud fylkeskommune ser vi at SmartBusk utvikler løsninger som kan brukes i nye Viken fylkeskommune, avslutter Gro Solberg.


Publisert 10. april 2018, oppdatert 10. april 2018.