Smarte gatelys - sparer 10 000 kWh i året

Fylkesveg 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen: Lyset dimmes automatisk når det ikke er trafikk.

Om kort tid vil teknologien være på plass til å natt-dimme gatelyset i «nye Bjørnstjerne Bjørnsons gate» til 50 prosent, skriver Statens vegvesen.

Det gir en innsparing i årlig forbruk på 8 000 - 10 000 kilowattimer(kWh).

Den «nye» fylkesvegen på Strømsø i Drammen er bygget om slik at den framstår som en enhetlig, grønn bygate med gjennomgående gang/sykkelveg på begge sider.

Vegeier Buskerud fylkeskommune har finansiert prosjektet med 190 millioner kroner.

– Bruken av LED-teknologi i lysarmaturen langs den nye fv. 282 gir allerede en besparelse på om lag halvparten av wattforbruket i forhold til ordinært gatelys, forteller elektroansvarlig Ottar Bjørnstad i Statens vegvesen.

Gatelyset langs den om lag 725 meter lange, nye fire felts vegen skal dimmes ned i sju timer hver natt – fra 23.00 til 06.00.

Av trafikksikkerhetshensyn blir lyset ved den nye fotgjengerkryssingen i Tamburgata ikke redusert på natt. Her opprettholdes samme lysstyrke som normalt gjennom hele natta.

Gangfelt
Fullt lys hele natta ved denne fotgjengerkryssingen.

Utstyret til natte-dimmingen av gatelyset langs nye Bjørnson vil være på plass om kort tid og i bruk før nyttår.

Det er offisiell åpning av den nye vegen torsdag 15. november.


Publisert 13. november 2018, oppdatert 13. november 2018.