Støtte til trafikksikkerhet

Nå kan du søke om støtte til trafikksikkerhetstiltak 2014 i Buskerud. Søknadsfrist er 15. november.

Buskerud fylkeskommune bevilger årlig støtte til mange frivillige trafikksikkerhetstiltak.

1. Støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak

 

Støtten kan gis til enkeltpersoner, lag og frivillige organisasjoner. I dette ligger også foreldreutvalg i skoler og barnehager.

Hva kan man søke om støtte til? Her er noen eksempler:

  • aksjoner for å få barn til å gå eller sykle til skolen
  • rånetreff for bilinteressert ungdom
  • opplæring om sikring av barn i bil for innvandrerkvinner
  • innkjøp av trafikkpedagogisk materiale
  • sykkelsjekk
  • private snarveier som bedrer sikkerheten

Tiltakene må kunne gjennomføres i løpet av 2014. Søknadsfrist: 15.november.

LES OGSÅ: Slik søker du

Søknaden behandles av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) første møte etter søknadsfristens utløp. Alle søkere vil få skriftlig svar. Normal behandlingstid er 2 måneder.

2. Tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak 2013

Søknadsfrist: 15.november

Hvem kan søke: Kommuner i Buskerud.

Det kan søkes om både fysiske og trafikantrettede tiltak.  

LES OGSÅ: Slik søker kommunene

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av tiltaket/ene som ønskes gjennomført, et kostnadsoverslag og en tidsplan for gjennomføring.

Tiltak som rettes mot trygg skoleveg vil prioriteres. Oppdatert kommunale trafikksikkerhetsplan forutsettes for bevilgning av støtte.  

Totalt har FTU 5 millioner kroner å fordele til tiltak i alle kommunene i Buskerud.


Publisert 21. oktober 2013, oppdatert 28. mars 2014.