Støtte til trafikksikkerhetstiltak

Kjenner du noen som jobber for trafikksikkerhet? Nå kan du søke om støtte fra fylkeskommunen til trafikksikker

Buskerud fylkeskommune bevilger årlig støtte til trafikksikkerhetstiltak i fylket.

1. Frivillige trafikksikkerhetstiltak

Støtten kan gis til enkeltpersoner, lag og frivillige organisasjoner. I dette ligger også foreldreutvalg i skoler og barnehager.

Eksempler på tiltak som har fått støtte

  • merking og skilting av trafikkmiljø som treningsarena for barn
  • aksjoner for å få barn til å gå eller sykle til skolen
  • humper på privat vei
  • av storvilt for å hindre dyr å trekke mot veien
  • anti – alkohol kampanje
  • opplæring om sikring av barn i bil for innvandrerkvinnerinn

Søknadsfrist: 15. november

Her finner du informasjon og søknadsskjema

2. Støtte til trafikksikkerhetstiltak i kommunene

Hvem kan søke? Støtten kan gis til kommunene i Buskerud.

Det kan søkes om både fysiske og trafikantrettede tiltak.

Søknadsfrist: 15. november.

Her finner du informasjon og søknadsskjema. 


Publisert 23. oktober 2014, oppdatert 23. oktober 2014.