Suksess for Gå til skolen-aksjon

FAU ved Sætre skole har i flere år arrangert gå til skolen-aksjoner, men aldri før har så mange skolebarn gått til skolen.

Det var stor stemning på Sætre skole i Hurum da Fylkets trafikksikkerhetsutvalg delte ut 10 000 kroner i forbindelse årets Gå til skolen-aksjon.

Årets aksjon har resultert i at flere av klassetrinnene har en gå-andel på nærmere 100 % .

- Tidligere var det nesten uaktuelt å gå til skolen. Vi er alle vinnere i denne aksjonen, sier rektor ved Sætre skole, Hilde Stavdal. 

Mer opplaget elever

Å få barn og unge til å gå eller sykle til skolen handler først og fremst om å bedre trafikksikkerheten rundt skolen, men det har flere positive effekter.

- Elevene er mer opplaget ved skoledagen oppstart, vi kommer fortere i gang med undervisningen om morgenen, forklarer Stavdal.

Videre legger rektor vekt på skoleveien som en sosial arena. Det er viktig at elevene får med seg den sosiale opplevelsen av å gå til og fra skolen, det er mye mestring i det.

Gå til skolen-aksjon
Strålende fornøyd med elevenes innsats. Rektor Hilde Stavdal, politiker Trond Johansen og leder av trafikkgruppen ved skolen, Tor Knudsen.

Stolte foreldre

Leder av trafikkgruppen og ansvarlig for årets gå til skolen-aksjon ved Sætre skole, Tor Knudsen, er tydelig stolt når de legger frem resultatene av årets gå til skolen-aksjon.

- Engasjementet både fra elever, lærere og foreldre har vært enormt. Nesten alle klassetrinn har forbedret sin gå-andel fra i fjor, sier Knudsen.

- Vi tror nøkkelen til suksess har vært å få klassene til å konkurrere mot seg selv. På denne måten får vi flere vinnere og mer engasjement og glede blant elevene.

Selv om det er ungene som går til og fra skolen, er det foreldrene kampanjen egentlig rettes mot. Det er jo foreldrene som kjører bilene ungene sitter i, og som skapet farlige situasjoner rundt skolen.

- Selvsagt vil det alltid være unntak der det er mest hensiktsmessig for foreldre å kjøre barna til skolen, men det må være unntaksvis og ikke vanligvis, fortsetter den engasjerte rektoren.

Støtte fra fylkeskommunen

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har gitt støtte til FAU og årets gå til skolen-aksjon, og leder Trond Johansen (KrF) er svært fornøyd med arbeidet som er gjort på skolen:

- Det er inspirerende å se hvordan FAU ved Sætre skole har greid å skape en adferds- og holdningsendring når det gjelder å få barn til å gå til skolen, sier Johansen.

- Å redusere antall biler rundt skolen er viktig for trafikksikkerheten til skolebarna. Videre er det en bonus at det tiltaket stimulerer til fysisk aktivitet, sier han.

Tilskuddsordningen har som hensikt å støtte og stimulere til frivillig trafikksikkerhetsarbeid.

FTU Buskerud deler årlig ut i overkant av 300 000 kroner til frivillige organisasjoner som jobber med trafikksikkerhet i nærmiljøet.

Tilskuddsmidlene deles ut hvert år og søknadsfrist for tilskudd i 2015 er 15. november 2014.

Mer informasjon om tilskuddsordningen og søknadsskjema finner du her.


Publisert 23. juni 2014, oppdatert 23. juni 2014.