Trafikksikkerhetspris til tyrkiske foreninger

Vil endre holdningene til sikring av barn i bil. - Prisen gjør at vi kan nå 2.000 tyrkiske kvinner i Drammen, sier Selim Unsal.

Fylkets Trafikksikkerhetspris 2013 er tildelt tyrkiske foreninger i Drammen for prosjektet "Trygg i Trafikken".

- Vi er svært lykkelige over å få en slik anerkjent pris, sier Selim Unsal som representerer Tyrkisk Unge Arbeidere- og Studentforening.

Prosjektet jobber for å spre informasjon om sikring av barn i bil og riktig sikring av last i bil, og er initiert av foreningene selv.

"Trygg i Trafikken" er et samarbeid mellom Tyrkisk Unge Arbeidere- og Studentforening, Senter For Integrering Og Inkludering, Det Tyrkiske Samfunnet i Norge, Tyrkisk Kvinneforening og Det Islamske Kultursenter i Drammen.

- Gir økt motivasjon og inspirasjon 

- Prisen er en bekreftelse på at vi lykkes med det vi gjør, vi blir sett og hørt av det offentlige, samtidig som det gir en økt motivasjon og inspirasjon til å videreutvikle det prosjektet som vi har startet, fortsetter Unsal.

Trafikksikkerhetsprisen er på 15.000 kroner og deles ut av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) i regi av Buskerud fylkeskommune.

- Personer med minoritetsbakgrunn samt kvinner og barn er en prioritert målgruppe for oss i FTU, sier samferdselspolitiker og medlem av FTU, Ana Maria Silva-Harper (H).

- Dette er en gruppe som blir lett glemt, mener Silva-Harper.

Hun håper prosjektet også kan inspirere andre innvandrergrupper til å jobbe med trafikksikkerhet.

- Vi synes det er svært positivt at prisvinneren er en frivillig forening, og det er unikt i norsk sammenheng at innvandrerorganisasjoner selv tar grep når det gjelder trafikksikkerhet, slik vi ser med prosjektet "Trygg i Trafikken", sier hun.

- Mødrene har en viktig rolle

Av Drammens befolkning på drøyt 65.000 personer er 25 prosent innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre, viser tall fra Statistisk sentralbyrå . En stor andel har tyrkisk bakgrunn.

- Prosjektet "Trygg i Trafikken" handler om at tyrkiske kvinner skal passe på at barna de sikrer i bilen har riktig sikkerhetsutstyr, at de følger lover og regler og at barna og de selv føler seg trygg i trafikken, sier Unsal.

- Vi har et mål om å nå ut til 2.000 tyrkiske kvinner i Drammen. Det at vi når kvinnene skal også ha en virkning på deres menn og familier, sier han. 

Trafikksikkerhetsprisen deles ut annen hvert år og kan tildeles enkeltpersoner, kommuner eller en frivillig organisasjon.

Prisen deles høytidelig ut under en prisaften i fylkeshuset 5. februar.


Publisert 29. januar 2014, oppdatert 28. mars 2014.