Tryggere sykkelparkering ved fylkeshuset: - Tror flere ansatte vil sykle til jobben

Fylkeskommunen åpner nytt sykkelhotell med plass til 40 sykler.

Buskerud fylkeskommune og kommunene i Buskerudbyen jobber for å få flere til å velge sykkel til jobb, studiested og fritidsaktiviteter.

- Vi vil oppmuntre ansatte til å sykle til jobben, og håper det nye sykkelhotellet vi nå har fått på plass ved fylkeshuset i Drammen vil gjøre det mer attraktivt å sykle, sier Gro Ekkje, leder av serviceenheten i fylkeshuset.

Sykkelparkeringen er finansiert med midler fra Buskerudbyen og overskudd etter at parkeringsplassen ved fylkeshuset ble avgiftsbelagt.

Det nye låsbare sykkelhotellet har plass til 40 sykler.

- Vi tror det er viktig med en trygg, smidig og tilgjengelig sykkelparkering for å legge til rette for økt sykkelbruk, sier samferdselsdirektør Gro Solberg i fylkeskommunen som selv sykler til jobben i Drammen fra Krokstadelva.

- Sykling er bra for miljøet og gir god helse, fortsetter hun.

- Vi håper sykkelhotellet vil inspirere ansatte til å sykle mer.

Gro Solberg, samferdselsdirektør i fylkeskommunen

Fylkestinget har nylig satte av én million kroner til tryggere sykkelparkering ved flere av fylkets videregående skoler. Fylkeskommunen har også søkt om midler fra miljødirektoratets klimasatsmidler for å sikre gode løsninger for syklister.

Sverre Johansen
Sykle til jobben-aksjonen er i gang og regnskapssjefen i Buskerud fylkeskommune, Sverre Johansen, er en av mange som tråkker til for miljø og egen helse. Hver dag sykler han tur-retur Hokksund-Drammen. Foto: Buskerudbyen


Publisert 25. april 2018, oppdatert 25. april 2018.