Ungdom får billigere bussbilletter

Ble hørt av politikerne. Nå får ungdom i alderen 16-20 år egen ungdomsbillett.

- Det er veldig bra at ungdomsbillett på buss blir en realitet i Buskerud, sier Kristian Gravermoen, leder av Ungdommens Fylkesting i Buskerud.

Torsdag ettermiddag vedtok samferdselspolitikerne i fylkeskommunen at det etableres en egen ungdomsbillett i Buskerud for alderen 16-20 år snarest mulig.

- At politikerne i Buskerud enstemmig vedtar den første saken vi har til politisk behandling er selvfølgelig veldig gøy og til stor inspirasjon, sier Gravermoen.

Tidligere har ungdom fra fylte 16 år måtte betale voksenbillett når de skal betale for enkeltreiser med buss.

- Positivt initiativ fra ungdommene 

- Initiativet fra Ungdommens Fylkesting er positivt, og vi ønsker å stimulere ungdom til å velge kollektivtransport, sier Lavrans Kierulf som fremmet forslaget om billigere bussbilletter i hovedutvalget for samferdsel i fylkeskommunen.

I tillegg finnes det i dag flere rabattordninger i fylket som ungdom kan nyte godt av, men dette gjelder kun på periodekort.

Brakar tilbyr i dag to periodekort for ungdom; Ungdomskort for reisende inntil fylte 20 år, og Brakar 20/25 som gjelder inntil fylte 25 år.

Kjempet for billigere bussbilletter

Bakgrunnen for at saken kom opp til politisk behandling er at ungdommen selv har kjempet for å få billigere bussreiser gjennom Ungdommens Fylkesting i Buskerud.

Ungdommens fylkesting behandlet sak om oppretting av ungdomsbillett i møte på senhøsten i fjor.

Saken ble lagt fram for hovedutvalget for samferdselssektoren i slutten av november
og administrasjonen ble bedt om å legge fram sak med en faglig vurdering av
hvordan en enkeltbillett for ungdom kan gjennomføres.

Det er første gang ungdom har hatt mulighet til å fremme egne saker til politisk behandling i fylkeskommunen.

Sikre at ungdom høres

Buskerud Ungdommens Fylkesting (BUFT) er et organ på fylkesnivå som har som mål å hjelpe ungdom, og fremme ungdommens saker.

Det var fylkespolitikerne som i februar 2012 foreslo å opprette et Ungdommens Fylkesting. BUFT består av 21 ungdommer (en fra hver kommune) og et styre på fem (en fra hver region).

Disse arbeider med saker innenfor fem områder:

  • Skole og utdanning
  • Folkehelse og miljø
  • Samferdsel
  • Kultur
  • Internasjonalt

Styrke demokratiforståelsen hos ungdom

Ungdommens Fylkesting skal spesielt styrke demokratiforståelsen hos ungdom, gi ungdom trening i å delta i politiske prosesser og gi fylkeskommunen viktige innspill fra ungdom i fylket.

Ungdomsarbeidet skal gi Buskerud fylkeskommune en viktig og nyttig dimensjon i tjenestene til befolkningen. 


Publisert 23. januar 2015, oppdatert 23. januar 2015.