Vegen over Imingfjell åpner 1. april

Fylkesveg 124 over Imingfjell åpner etter vinterstengning 1. april.

Imingfjellvegen går fra Uvdal i Buskerud og til Austbygda i Telemark.

Fjellovergangen har vært stengt for trafikk sinden desember i fjor og åpnes for trafikk igjen 1. april.

Fylkesvegen har en årsdøgntrafikk på 115 kjøretøy.


Publisert 28. mars 2014, oppdatert 2. juni 2016.