Veien over Imingfjell blir åpnet til påske

Villreinflokkene har flyttet seg og trukket videre vestover. Buskerud fylkeskommune har derfor bestemt av fylkesveien over Imingfjell kan brøytes.

Villreinflokkene som har stått øst for Imingsfjellveien har de siste dagene flyttet seg vestover.

Det bekrefter Statens Naturoppsyn og Villreinnemnda.

Vegeier Buskerud fylkeskommunen har derfor bestemte at fylkesveien over fjellet (Sønstevatn - Tessungdalen) kan brøytes og være åpen for trafikk til påske.

Brøytingen starter mandag 26. mars og veien vil trolig åpnes for trafikk i løpet av tirsdag.

Villreinen på Hardangervidda har sine vinterbeiter på østlige deler av vidda.

De siste ukene har flokkene på 2 000 dyr stått øst for vegen over Imingfjell. I tillegg stod det også vel 400 dyr rett vest for veien.

Villreinen trekker nå vestover mot kalvingsområdene.


Publisert 26. mars 2018, oppdatert 26. mars 2018.