Veien over Imingfjell blir ikke åpnet til påske

På grunn av villreinflokken som står i fjellområdet har Buskerud fylkeskommune, Telemark fylkeskommune og Statens vegvesen bestemt at veien over Imingfjell ikke brøytes til påske.

Villreinen på Hardangervidda har sine vinterbeiter på østlige deler av vidda.

Nå står flokkene på 2 000 dyr øst for veien over Imingfjell. I tillegg står det også vel 400 dyr rett vest for veien.

Den 9,2 kilometer lange høyfjellsveien går fra Uvdal i Buskerud til Tinn i Telemark.

På bakgrunn av faglig råd fra Fylkesmannen i Buskerud, har vegeier Buskerud fylkeskommune, Telemark fylkeskommune og Statens vegvesen i dag (20. mars) bestemt at fylkesveg 124 over Imingfjell (Sønstevatn- Tessungdalen) ikke brøytes til påske.

Fylkesmannen i Buskerud er koordinerende og ansvarlig fylkesmann for villreinforvaltningen på Hardangervidda.

Ifølge Fylkesmannen har villreinen stått i området i 6 - 7 uker, og det er lite trolig at de vil flytte på seg vesentlig de nærmeste dagene. Dette er avhengig av vær og vind og beiteforhold.

Når beiteforholdene bedres vil villreinen trekke vestover mot kalvingsområdene. Brøyting kan da skje når flokkene har trukket over fylkesveg 124 og videre vestover.

også står vel 400 dyr rett vest for vegen.

Publisert 20. mars 2018, oppdatert 20. mars 2018.