Viderefører busstilbudet Hønefoss-Oslo

Overtar ansvaret 1. juli. Buskerud fylkeskommune og Brakar viderefører busstilbudet Hønefoss-Oslo.

Hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune vedtok tidligere i vinter å konkurranseutsette et busstilbud på strekningen Hønefoss-Oslo med oppstart neste år.

Brakar er nå i gang med konkurranseutsettingen, og regner med at kontrakt tildeles vinnende tilbyder før jul i år.

Kjøringen etter konkurransen starter opp i august 2016.

Nettbuss Sør AS har varslet fylkeskommunen om nedleggelse av dagens linje TE 4 Hønefoss-Oslo fra 1. juli i år.

Av hensyn til kundene som benytter tilbudet har et vært viktig for Buskerud fylkeskommune og Brakar å legge til rette for at busstilbudet mellom Hønefoss-Oslo opprettholdes uten avbrudd frem til kontraktene trer i kraft.

Det har pågått forhandlinger om en avtale mellom Brakar AS og Nettbuss Sør AS om drift av ekspressbuss på strekningen i mellomperioden, frem til oppstart av ny kontrakt høsten 2016.

Forhandlingene mellom Brakar AS og Nettbuss Sør AS har ført frem til en omforent avtale mellom partene. Brakars styre godkjente avtalen 4. mai, under forutsetning av at merkostnadene dekkes av Buskerud fylkeskommune, eller at tilbudet reduseres andre steder i Buskerud for å opprettholde et tilbud mellom Hønefoss-Oslo.

Politikerne i hovedutvalget for samferdselssektoren i fylkeskommunen behandler saken 21. mai, og da blir det avklart om det blir billigere å ta bussen.


Publisert 6. mai 2015, oppdatert 6. mai 2015.