Vil ha bilfri sone rundt skolen

Buskerud fylkeskommune støtter sykkelaksjon. Vil få flere elever og foreldre til å sykle til og fra skole og jobb og redusere biltrafikken rundt skolen.

Onsdag og torsdag gjennomførte Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Øren skole i Drammen en sykkelaksjon.

- Vi gjennomfører aksjonen for å få flere elever og foreldre til å sykle til og fra skole og jobb og redusere biltrafikken rundt skolen, som en del av prosjektet "Hjertesone", forklarer Tron Myrén på vegne av FAU.

Aksjonen har fokus på holdningsskapende arbeid og har et sykkelverksted i skolegården som tilbyr sjekk og reparasjon av sykler.

FAU søkte tidligere i år Buskerud fylkeskommune om 25 000 kroner i støtte.

- Det er ikke vanskelig for oss å støtte et slikt tiltak. Dette er et bra tiltak for å motiverer flere elever til å sykle til skolen, og det vil være et viktig bidrag til å skape en bilfri sone rundt skolen, sier Olav Skinnes (Sp), leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg.

- Vi er veldig opptatt av at skoleelever i Buskerud kan gå og sykle trygt til skolen.

Olav Skinnes, leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Les også: Fylkeskommunen gir 4,3 millioner kroner til tryggere skoleveier i Buskerud

Sykkelaksjon Øren skole

Buskerud fylkeskommune har et overordnet ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket (vegtrafikklovens § 40a) - et arbeid som gjøres gjennom Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

FAU ved Øren skole søkte fylkeskommunen om støtte gjennom ordningen frivillige trafikksikkerhetstiltak.

Et slik tilskudd kan gå til enkeltpersoner, lag eller frivillige organisasjoner. Følgende mottar slik støtte i år:

 • FAU Sando barnehage: 13 000 kr
 • Siri og Hennings minnefond: 20 000 kr
 • Raumyr barnehage SU 30 000 kr
 • FAU Skavanger skole 15 000 kr
 • Rusfri Oppvekst Hallingdal 9 950 kr
 • Drammen og omegn rideklubb 10 780 kr
 • Rønningen Vel 15 000 kr
 • Votndalen 4H 4 000 kr
 • Bu i Nore 20 000 kr
 • FAU Øren skole 25 000 kr
 • FAU Kongsberg International School 12 000 kr
 • FAU Sætre skole 10 000 kr
 • Akebakken barnehage SA 30 500 kr
 • FAU Skattebøl skule 20 000 kr
 • Borgestad barnehage SA 34 000 kr

- Disse 15 tildeles støtte og tiltakene oppfyller søknadskriteriene og er i tråd med FTU sine satsingsområder, avslutter Olav Skinnes.


Publisert 31. mai 2018, oppdatert 31. mai 2018.