Vil ha elektrisk ferge i Drammensfjorden

Samferdselspolitikerne i Buskerud ønsker at fergen mellom Svelvik i Vestfold og Verket i Buskerud blir miljøvennlig.

Svelvikfergen frakter over 100 000 personbiler- og nærmere 10 000 lastebiler pr år.

Sambandet eies 50/50 av Buskerud fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune, men Buskerud fylkeskommune administrerer driften på vegne av begge fylkeskommunene.

1. januar 2020 går kontrakten ut, og samferdselspolitikerne i Buskerud har i sist møte vedtatt at det skal utlyses en ny kontrakt.

- Vi ønsker å ha et fergetilbud som er miljøvennlig! En elektrisk ferge er stillegående, den slipper ikke ut røyk og det er ingen lukt, sier Ståle Sørensen (Miljøpartiet De Grønne), medlem i hovedutvalget for samferdsel i Buskerud.

Politikere i hovedutvalget vedtok saken enstemmig i sist møte i fylkeshuset.

Ståle Sørensen

Svelvik kommune har også et enstemmig vedtak i kommunestyret i siste utgave av Kommuneplanens handlingsdel 2018 – 2022 i desember 2017 vedtatt at det skal arbeides for at Svelvikfergen skal være elektrisk i forbindelse med ny kontrakt.

Fergesambandet Svelvik – Verket driftes i dag av fergeselskapet Fjord 1.

I dag er det fire ferger som driftes tilnærmet helelektrisk i Norge, og flere er i bestilling. Det å elektrifisere et samband krever strøm til kaianlegg, ladeinfrastruktur på land, og et fartøy som kan motta strøm fra land.

Behov for ladeinfrastruktur på land varierer, og det finnes i dag ingen standard for slikt utstyr. For sambandet Svelvik – Verket er det nærliggende å tro at det minimum må plasseres en fortøyningsautomat på begge sider.

Dette for å øke sikkerheten under lading, samt at det vil redusere energibehovet vesentlig. I tillegg vil det sannsynligvis være behov for trafo, ladetårn og hus til batterier for mellomlagring på begge sider av sambandet.

Svelvik


Publisert 14. september 2018, oppdatert 14. september 2018.