Akutt tannbehandling til asylsøkere under 20 år

500 barn bor i dag på asylmottak i Buskerud. - Flyktninger og asylsøkere har som andre barn og unge rett til innkalling og undersøkelse, sier fylkestannlege Berit Binde.

Til asylsøkere i Buskerud som innkvarteres i mottak prioriteres tilbud om akutthjelp.

- Buskerud fylkeskommune skal etter lov om tannhelsetjenesten sørge for at nødvendig tannhelsehjelp er tilgjengelig for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket, sier fylkestannlege Berit Binde i BFK Tannhelse.

- Det gjelder flyktninger, personer med opphold på humanitært grunnlag og asylsøkere som bor eller oppholder seg i statlige mottak, forklarer fylkestannlegen.

Flyktninger og asylsøkere i alderen 0–20 år har som andre barn og unge rett til innkalling og undersøkelse fra BFK Tannhelse.

I følge tall fra UDI er det per utgangen av januar 1 470 personer som bor på asylmottak i Buskerud, 489 av dem er barn under 18 år.

Oversikt over beboere i mottak (utgangen av januar):

 • Drammen mottak: 157
 • Hemsedal Statlig Mottak: 113
 • Kongsberg statlige mottak for asylsøkere: 156
 • Nesbyen Statlig mottak: 130
 • Ål: 143
 • Hvalsmoen avlastningstransitt- Hero: 306
 • Hvalsmoen EM transitt - Hero: 57
 • Hemsedal EMA: 27
 • Hol mottak EMA: 60
 • Refstad - ekstra plasser (Hallingdal Leiersted):  49
 • Refstad - ekstra plasser (Gulsrud leirsted): 96
 • Hvalsmoen EM ankomsttransitt - Hero: 19
 • Raumyr transittmottak: 157

- Ved behov for tolk, må tannklinikken få beskjed minst en dag på forhånd. Utgifter til tolketjenester dekkes av tannhelsetjenesten når pasienten er under 20 år, sier fylkestannlege Berit Binde.

Dersom det er tvil om asylsøkers alder, skal personen behandles som mindreårig inntil den frivillige alderstesten resulterer i at vedkommende defineres som myndig, eller det på annen måte kan dokumenteres at vedkommende er myndig.

Se også: Oversikt over fylkeskommunens tannklinikker i Buskerud

Følgende retningslinjer gjelder for barn og unge under 20 år:

 • Asylsøkere de første fire ukene i mottak, og asylsøkere som har fått negativt svar på søknaden, men som fortsatt oppholder seg på mottaket: Kun akutt hjelp, behandling som er nødvendig for å redusere eller fjerne smerter og infeksjoner i munnhulen
 • Asylsøkere utover de første fire ukene og flyktninger som nylig har kommet til Norge: I løpet av de første seks månedene gis akutt hjelp, tilbud om foreløpig undersøkelse samt tilbud om forebyggende behandling og midlertidige fyllinger
 • Flyktninger og asylsøkere med opphold utover seks måneder, og tidligere asylsøkere som har fått oppholdstillatelse men fortsatt bor i statlige mottak i påvente av permanent bosetting i en kommune: Tilbud om ordinær undersøkelse og tannbehandling. Igangsetting av tannregulering med fast apparatur er ikke aktuelt før vedkommende har fått oppholdstillatelse og har flyttet til permanent bosted
 • Asylsøkere 0-18 år: All tannbehandling, med unntak av tannregulering, er gratis dersom den utføres i den offentlige tannhelsetjenesten
 • Asylsøkere 19-20 år: Må søke UDI om dekning av egenandel på 25 % til tannbehandling

Publisert 2. mars 2016, oppdatert 2. mars 2016.