Bedre tannhygiene for eldre på sykehjem

BFK Tannhelse har undersøkt eldres tannhygiene på over 50 institusjoner i Buskerud. - Det er bedre resultater enn for tre år siden.

Ny kartlegging av tann- og munnstell på sykehjem/bo- og behandlingssentre i Buskerud viser en bedring i tannhygiene, til tross for at flere eldre beholder egne tenner.

83 prosent av de undersøkte hadde egne tenner.

- Resultatene fra kartleggingen er en indikasjon på om samarbeidet mellom den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten i kommunene fungerer, så beboere på institusjoner får ivaretatt tann- og munnhelse som er en viktig del av helse og velvære, forklarer overtannpleier Eva Rydgren Krona i BFK Tannhelse.

BFK Tannhelse er ett fylkeskommunalt foretak som er eid av Buskerud fylkeskommune, og som blant annet tilbyr gratis tannhelsetjenester til eldre og langtidssyke i institusjon og i hjemmesykepleie.

Rydgren Krona sier kartleggingen ble gjennomført på 53 store og små institusjoner i fylket i perioden februar til mai i år.

- Hver institusjon får tilbakemelding om sine resultater fra tannpleier som har ansvar for samarbeidet, sier Rydgren Krona.

- Vi takker for velvilje fra helse- og omsorgstjenesten i kommunene ved gjennomføring av vårens kartlegging, og håper resultatene vil bidra til fortsatt kvalitetsforbedring, og at videre samarbeid fører til enda bedre tann- og munnhelse hos beboere på institusjoner i Buskerud, avslutter Eva Rydgren Krona.


Publisert 31. august 2015, oppdatert 31. august 2015.