Buskerud er landets første offentlige tannhelsetjeneste med ISO-sertifikat

Godkjent av Det Norske Veritas: - Vi gjør dette for å gi trygghet for brukere og pasienter og for å forenkle og forbedre systemene for ansatte, sier fylkestannlege Berit Binde.

Fredag ettermiddag mottok BFK Tannhelse sertifikatet ISO 9001:2015 – ledelsessystem for kvalitet av DNV GL.

- Jeg er veldig imponert over den jobben som tannhelsetjenesten i Buskerud har gjort, sier revisjonslederen i DNV GL, Inger-Marie Schytte Blix som delte ut sertifikatet til tannhelsetjenesten under en markering i fylkestingssalen.

BFK Tannhelse er et fylkeskommunalt foretak som er eid av Buskerud fylkeskommune.

Buskerud er den første offentlig tannhelsetjeneste i landet som lever opp til standardens krav til et helhetlig ledelsessystem for kvalitet.

- Dette er enestående! Og det forundrer meg ikke at det er Buskerud som gjør dette først!

Kjell Røynesdal, avdelingsdirektør i helse- og omsorgsdepartementet

- Det er med stolthet vi markerer at tannhelsetjenesten i Buskerud er formelt ISO-sertifisert etter standarden 9001 for kvalitet, sier fylkestannlege Berit Binde.

Sertifikat tannhelse Røynesdal

- Buskerud er kjent for å ha noen toneangivende ledere og ikke minst dyktige folk i sentraladministrasjonen, og når disse drar i gang så blir det resultater, sier Røynesdal fra departementet.

- Vi har som uavhengig tredjepart gjort en vurdering av hele ledelses- og kvalitetssystemet.

Inger-Marie Schytte Blix, revisjonsleder DNV GL

- Vi kan sette vårt stempel på at Buskerud har systemer som sikrer at de leverer tjenester av god kvalitet, at de har gode rutiner for egenkontroll av sine systemer og prestasjoner og at de jobber med kontinuerlig forbedring, sier revisjonslederen.

- Det nye kvalitetssystemet i tannhelsetjenenesten er nå et kvalitetssikret verktøy som skal bidra til beste praksis i alle prosesser i BFK Tannhelse, fortsetter Binde.

- Vi er stolte over at vi får sertifikatet fra Norske Veritas!

Berit Binde, fylkestannlege

- Dette gjør vi for å gi trygghet for brukere og pasienter, forenkle og forbedre systemene for ansatte, gi bedre oversikt gjennom forenkling av kvalitetssystemet, sikre system for avvikshåndtering og likest mulig informasjon til pasienter og samarbeidspartnere, fortsetter Binde.

Binde sier kvalitetssystemet er forbedret og videreutviklet og gjort mer tilgjengelig gjennom søkbarhet på ulike tema, prosesser og dokumenter.

- Det er lagt til rette for tiltak som kan øke kompetansen og forbedre kvaliteten i tannhelsetjenesten.

Berit Binde, fylkestannlege

Brukererfaringer og tilbakemeldinger var utgangspunktet da tannhelsetjenesten startet prosessen med ISO-sertifiseringsløpet.

- Vi hadde hjelp fra Norsk Form til fysisk idearbeid hvor alle kritiske punkter ble avdekket fra pasienten tar kontakt selv eller blir innkalt til tannklinikken, til pasienten er ferdig behandlet, fortsetter fylkestannlegen.

- Kvalitetsutviklingsarbeidet er et kontinuerlig arbeid hvor selve standardiseringsstempelet bare utgjør starten på en prosess som skal vedvare, videreutvikles og vedlikeholdes i flere år framover, avslutter Berit Binde.

DNV GL vil følge opp med årlige revisjonsbesøk, og så vil de gjennomføre en stor gjennomgang om tre år. 


Publisert 23. juni 2017, oppdatert 23. juni 2017.