Endringer i tannlegevaktordningen i Buskerud

Fra 1. september blir det endringer i tannlegevaktordningen. Se hvilke kontorer som blir berørt.

Tannhelsetjenesten i Buskerud har tannlegevakt som er åpen i helger og helligdager, men fra 1. september blir det enkelte endringer.

- Organiseringen av tannlegevaktordningen i Buskerud har i flere år vært under vurdering på grunn av redusert antall pasienthenvendelser, sier fylkestannlege Berit Binde.

- Det nå tatt en avgjørelse om at tannlegevakten i regi av BFK Tannhelse på Kongsberg vil bli avviklet fra og med september, sier fylkestannlegen

BFK Tannhelse er et fylkeskommunalt foretak som er eid av Buskerud fylkeskommune.

Binde sier pasientene fortsatt vil ha et tilbud om vaktordning i regi av BFK Tannhelse i helger og på helligdager i Drammen, Hønefoss og Hallingdal.

- Tannlegevakten på Hønefoss vil fra 1. september endre åpningstider fra lørdager til søndager og andre helligdager fra klokka 15:00 - 18:00, fortsetter Binde.

Tannlegevakten i Drammen vil ha samme åpningstider som nå, med lørdager og helligdager fra klokka 15:00 - 18:00. Tannlegevakten i Hallingdal er uendret.

Fra 1. september 2017 gjelder følgende vakttilbud i BFK Tannhelse:

Drammen:

Tannlegevakt på Drammen tannklinikk
Rosenkrantzgate 17, 3018 Drammen
Tlf: 31 01 29 30

Åpningstid: Lørdager og helligdager med unntak av søndager kl 1500 - 1800
(På søndager er Hønefoss tannklinikk åpen kl 1500 - 1800 tlf 32 17 17 94)

Hønefoss:

Tannlegevakt på Hønefoss tannklinikk
Klinikkveien 2, 3515 Hønefoss
Tlf: 32 17 17 94

Åpningstid: Søndager og helligdager kl 1500 - 1800
(På lørdager er Drammen tannklinikk åpen kl 1500 - 1800 tlf 31 01 29 30)

Hallingdal:

Tannlegevakta holder til hos den tannlegen som har vakt
Åpningstid: Lørdager og helligdager kl 1600 - 1800. Ekstraberedskap i påsken.
Tlf: 99 35 15 55

Tannhelsetjenesten i Buskerud har tannlegevakt som er åpen i helger og helligdager. Personer som har behov for hjelp bes ringe tannlegevakten når den åpner, eller møte fram på klinikken.

Ved behov for akutthjelp utenom tannlegevaktens åpningstid, ta kontakt med egen tannlege/tannklinikk. Det betales et tillegg på 75 % på gjeldende takster. Ungdom betaler ¼ pris det året de fyller 19 og 20 år. Tjenesten betales som hovedregel kontant eller med kort.


Publisert 31. august 2017, oppdatert 31. august 2017.