Flere barn og unge har ingen eller få hull i tennene

- Det er en svært gledelig utvikling, sier fylkestannlege Berit Binde.

Buskerud fylkeskommune har ansvaret for oppfølging av tannhelse til barn og unge i fylket.

Den nye tannhelsestatistikken for Buskerud for 2016 viser at de fleste barna i fylket har enten ingen eller få hull i tennene.

- Det er veldig gode resultater, og viser at barna i Buskerud er flinke til å ta vare på tennene sine.

Fylkestannlege Berit Binde i BFK Tannhelse

BFK Tannhelse er et fylkeskommunalt foretak som tilbyr gratis tannhelsetjenester til barn og unge fra 0-18 år.

- Når vi ser  på statistikken som viser barn med 0 - 4 hull, så er det svært gledelig å se at 95 % av 5-åringene, hele 97 % av 12-åringene og 70 % av 18-åringene har så få hull, sier fylkestannlegen.

- Det viser at de har god tannhelse, sier hun.

Fylkestannlegen sier de har jobbet systematisk med forebyggende tiltak over flere år.

- Vi har fokusert mye på å gi informasjon om hva som er god tannhelse når vi møter barn og unge på ulike arenaer, fortsetter fylkestannlegen.

Slik får du en god munnhygiene

Statistikken viser at det er forskjeller i regionene:

5-åringer 0-4 hull 2016

12-åringer 0-4 hull 2016

18-åringer 0-4 hull 2016

Tenner uten hull: Når det gjelder 5-årigene i Buskerud så har 81 % null hull. Blant 12-åringene er det 62 % som har null hull og blant 18-åringene er det 24 % som har null hull.


Publisert 21. februar 2017, oppdatert 21. februar 2017.