Markerte utvidelse av tannklinikk

Stor tannklinikk med 10 behandlingsrom. Offisiell markering av at tannklinikkene i Nedre Eiker nå er samlet under samme tak.

Fredag 19. september ble en offisiell utvidelse av Krokstadelva tannklinikk markert i moderne, lyse og trivelige lokaler i Bruveien 12.

Ordfører i Nedre Eiker, fylkestannlegen og styreleder i tannhelseforetaket var til stede sammen med ansatte og gjester.

- Med dette har BFK Tannhelse fått samlet alle tannklinikker som var i Nedre Eiker under samme tak, sier fylkestannlege Berit Binde (bildet under) i tannhelsetjenesten i Buskerud fylkeskommune.

Åpning Krokstadelva tannklinikk

For noen år siden ble Krokstad og Killingrud tannklinikker slått sammen til Krokstadelva tannklinikk, og siste tilskudd er Mjøndalen tannklinikk som ble innlemmet i de samme lokalene etter en betydelig utvidelse og oppgradering.

- Klinikken i 3. etg. i Bruveien 12 har nå 10 behandlingsrom hvor det i tillegg til den ordinære bemanningen med 7 tannleger, 2 tannpleiere og 7 tannhelsesekretærer, også er mulig å ta imot studenter, forklarer fylkestannlegen.

Tannhelsetjenesten har her samlet flere tannleger med spesiell kompetanse, bl.a. når det gjelder tannbehandling til engstelige pasienter, kirurgi og implantatprotetetikk.


Publisert 24. september 2014, oppdatert 24. september 2014.