Ny tannklinikk i Drammen

Tannhelsetjenesten i Buskerud slår sammen fire bydelsklinikker i Drammen og bygger ny klinikk i samme lokaler som legevakten.

- Samlokalisering av klinikker gir større fleksibilitet for pasientene, blant annet gjennom mulighet for utvidede åpningstider, flere behandlere og mindre sårbarhet ved sykdom og permisjoner, sier fylkestannlege i Buskerud, Berit Binde.

Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF drifter i dag fire tannklinikker i Drammen. Fylkestinget i Buskerud vedtok onsdag ettermiddag å gi tannhelsetjenestens styre fullmakt til å fullføre arbeidet med ny sentralklinikk i Drammen.

De fire klinikkene som blir berørt av samlokaliseringen er:

Klinikkene er av varierende størrelse og eierforhold, og ingen av dem har mulighet til å utvide slik at behovet for øket kapasitet kan tilfredsstilles.

Binde forklarer at det er behov for 17 behandlingsrom med tilhørende tekniske rom, venterom og personalseksjon.

- Det gir også anledning til å imøtekomme det økte behovet for studentutplassering, tilknytning av spesialister, og utvikling av forskerkompetanse, forklarer hun.

De nye lokalene vil innebære at tannhelsetjenesten og tannlegevakten lokaliseres i samme bygg som andre kommunale helse- og sosialtjenester i Drammen.

Den nye klinikken åpner innen utgangen av året.


Publisert 8. mai 2014, oppdatert 8. mai 2014.