Unge bruker mindre røyk og snus enn tidligere

Av 11 000 unge i Buskerud mellom 13-19 år er det svært få som røyker og bruker snus, viser rapport fra Tannhelsetjenesten FKF.

- Det er gledelig å se en tendens til at færre unge røyker og snuser nå enn for bare noen år siden, sier fylkestannlege Berit Binde i Tannhelsetjenesten FKF.

Tannhelsetjenesten FKF er et fylkeskommunalt foretak som er eid av Buskerud fylkeskommune.

Her kan du lese årsmelding 2014 Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF (pdf)

Fylkestannlegen viser til at det i fjor kun var 1,3 prosent av 11 000 unge mellom 13-19 år i Buskerud som svarer at de røyker. 5,1 prosent bruker snus, mens hele 94,5 prosent er tobakksfrie.

Tannhelsetjenesten har siden 2011 spurt alle unge mellom 13-19 år om de bruker røyk eller snus.

I 2011 oppga 3,2 prosent at de røykte, mens 7,4 prosent brukte snus. 88,4 prosent var tobakksfrie.

- Hva tror du er grunnen til nedgangen?

- Det kan selvfølgelig være en tilfeldig svingning, men forhåpentligvis skyldes det at informasjon om skadevirkningene når fram når det er gjentatt fokus på temaet, mener fylkestannlegen.

- I tillegg har det blitt innført tobakksfri skoletid, noe som også kan ha bidratt til nedgangen, sier hun.

Binde forklarer at ungdom blir stilt spørsmål om røyk og snus i forbindelse med tannhelsekontroll.

- Ved å spørre om tobakksbruk, viser vi at vi bryr oss og har fokus på generell helse i tillegg til tannhelse, sier hun.

- At vi spør, viser også at vi inviterer til samtale om temaet og kan bidra til hjelp dersom de unge ønsker det for å slutte med tobakksbruk. Dette gjør vi på følgende måte:

  • spør alle ungdommer mellom 13 og 19 år (ungdoms- og videregående skole) om tobakksbruk
  • snakker en til en om tann- og munnhelse
  • spør om røyke- og snusvaner
  • rapporterer røyk- og snusvaner
  • informerer om muligheter til å bli tobakksfri (minimal intervensjon)
  • berømmer tobakksfrihet
  • sørger for å ha relevant informasjonsmateriell

- Hva betyr det for helsen at unge er blitt flinkere til å si nei til røyk og snus?

- Det er viktig for å legge grunnlag for god helse og tannhelse i tidlig fase av livet. Det som er bra for kroppen er også bra for tennene, avslutter fylkestannlege Berit Binde.


Publisert 4. mai 2015, oppdatert 4. mai 2015.