Valgte praksis i tannhelsetjenesten i Buskerud

Eltham Soltani og Kelly Dieu Yen Ma fra tannpleierutdanningen ved Det Odontologiske fakultet i Oslo valgte Buskerud for å lære om folkehelse i praksis.

Tannpleierutdanningen ved Det Odontologiske fakultet i Oslo har valgt tannhelsetjenesten i Buskerud som samarbeidspartner for å gi studentene gode og varierte eksempler på folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten.

- Det er stor forskjell på skole og praksis. Det er ikke bare å behandle pasienter, det er så mye annet som er viktig for å få til god tannhelse, sier Elham Soltani (34).

- Tannhelse er ikke bare å behandle tannstein, poengterer hun.

Soltani og medstudent Kelly Dieu Yen Ma fra er denne uka i praksis i Buskerud.

- Det er veldig fint for oss å komme ut og se hvordan tannhelse og folkehelse jobber sammen, sier Kelly Dieu Yen Ma (32).

- Vi lærer mye om hvor viktig det er å ha et godt samarbeid, sier Soltani.

Mer fokus på folkehelse

- Vi er veldig stolte over å ha blitt valgt. Det sier litt om at tannpleierutdanningen ser at vi har systematisert dette arbeidet og driver godt, sier overtannpleier Eva Rydgren Krona i BFK Tannhelse.

- Det er fint å få studentene hit fordi de sitter inne med den nyeste kunnskapen. Vi lærer noe nytt, poengterer Rydgren Krona.

Rydgren Krona sier det er stor variasjon i hva studentene skal lære og hvor de skal være i praksisuka:

 • Barneavdelingen på sykehuset
 • Frisklivssentraler
 • Flykninghelsetjenesten
 • Ungdomsskole
 • Migrahelseprosjekt i Drammen
 • Kommunemøter
 • Rus og psykiatri

- Det er samhandling som gjelder

- Studentene skal ut i jobber i kommunene, så det er veldig viktig at de blir kjent med hvordan samhandlingen er, sier folkehelserådgiver Åse Marit Hovden i Buskerud fylkeskommune.

- Det er samhandling som gjelder for å få resultater i folkehelsearbeidet, understreker Hovden. 

Folkehelsearbeid er et fagområde i stadig utvikling og endring. Innholdet fokuserer på hvilke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel samt forebygger tannhelserelaterte sykdommer. (studieplanen til tannpleierutdanningen)

- Jeg er i likhet med Eva Rydgren Krona også veldig spent på hvilke tanker og ideer de to studentene har til hvordan man kan jobbe med dette fagfeltet, sier hun. 

Skal kunne se sammenhenger

Studentene ved tannpleierutdanningen skal etter endt undervisning ha kunnskap om:

 • forskjellen mellom det helsefremmende og det sykdomsforebyggende arbeidet
 • sentrale begreper som helse, folkehelse og livskvalitet
 • relasjonsbygging og forstå verdien av tverrfaglig samhandling og samarbeid i folkehelsearbeidet
 • hvilken rolle tannpleieren har i forhold til å skape og videreutvikle fagområdet i et tannhelseperspektiv
 • planlegging, gjennomføring og evaluering av strategisk gode folkehelsetiltak for enkeltindivider, spesielle grupper eller befolkningen

Som tannpleier må man kunne se sammenhenger og kombinere kunnskaper fra ulike fagområder.

For å oppnå dette legges det gjennom hele studiet opp til integrering mellom flere fagfelt og enkelte gjennomgående temaer.

Det er lagt spesielt vekt på integrering av folkehelsearbeidet i alle emner gjennom de tre studieårene.


Publisert 13. oktober 2015, oppdatert 13. oktober 2015.