- Ansatte har fått økt selvtillit

Ufaglærte medarbeidere i barnehage og SFO har fått økt selvtillit og faglighet i yrket sitt etter kurs i regi av Opus Kongsberg og Karriere Buskerud.

Buskerud fylkeskommune bidrar til at voksne arbeidstakere formaliserer sin kompetanse og oppnår fagbrev.

I løpet av det siste året har OPUS Kongsberg og Kongsberg karrieresenter kjørt kompetansehevende kurs for 45 voksne som til daglig har sitt virke i barnehager og SFO.

- Ufaglærte medarbeidere i barnehage og SFO har fått økt selvtillit og faglighet i utøvelsen av yrket sitt.

Kirsten Bøckman, leder Karriere Buskerud

Kirsten BøckmanLeder Kirsten Bøckman i Karriere Buskerud sier resultatet på Kongsberg er særdeles bra.

- De fleste har bestått tverrfaglig skriftlig eksamen vg3 Barne- og ungdomsarbeider; flere med meget god karakter. Mange av disse har også rukket å ta fagprøven og fått fagarbeidertittel! sier Bøckman.

Partnerskap mellom Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud

Karriere Buskerud er et partnerskap mellom Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud. Kommunene er invitert med som bidragsytere på lokalt nivå.

Karriere Buskerud organiserer fire karrieresentere i fylket, Drammen, Hønefoss, Gol og Kongsberg.

Blant kursdeltakerne på Kongsberg var det flere fremmedspråklige med i utgangspunktet svake norskspråklige ferdigheter.

- God undervisning og god hjelp på kurskveldene ga inspirasjon og arbeidsinnsats.

Kirsten Bøckman, leder Karriere Buskerud

Bøckman sier at for innvandrere og flyktninger er karriereveiledning et viktig virkemiddel for å nå målet om tidlig integrering i samfunns- og arbeidsliv.

Individuell veiledning

Flere av kursdeltakerne har gjort seg nytte av tilbud om individuell veiledning i kursperioden.

- Dette har vært med på å styrke både motivasjon og fagkunnskaper. Det har vært stort spenn i alder og erfaring blant kursdeltakerne – fra tidlig i 20-årene til seint i 50-årene, noen menn, men mest kvinner, fortsetter hun.

- Karriere Buskerud skal bistå og bevisstgjøre den enkelte til å finne yrke eller gjøre nye karrierevalg i livet slik at han eller hun får utviklet og anvendt sine ressurser i arbeid og dagligliv, forklarer hun.

Gevinster på samfunnsnivå

Kursvirksomheten som er gjennomført siste året ved Opus Kongberg og Kongsberg karrieresenter har bidratt til gevinster.

- En leder i SFO ga kursleder tilbakemelding på at hun registrerte at samtalen mellom assistentene var blitt mer faglig etter at de hadde tatt fagbrevet. Dette er gevinster på samfunnsnivå, fortsetter Bøckman.

Tiltakene er finansiert med statlige midler fra Kompetanse Norge og fylkesmannen, og det er i utgangspunktet to ulike kurs.

Kompetanse Norge finansierer kurs i grunnleggende ferdigheter innen data, norsk, regning og muntlig kommunikasjon, som har til hensikt å motivere voksne til å heve sin kompetanse.

Fylkesmannens kurs er direkte rettet mot å ta tverrfaglig eksamen på vg3 for ufaglærte barnehageansatte.

- Resultatene viser at fylkeskommunen skaper verdier ut av offentlige midler! Og at det aldri er for seint å lære, avslutter Kirsten Bøckman i Karriere Buskerud.


Publisert 30. juni 2017, oppdatert 30. juni 2017.