- Behov for å styrke rådgivningstjenesten i de videregående skolene

Ungdommer i Ungdommens Fylkesting i Buskerud møtte politikerne i Østlandssamarbeidet.

Saken ungdommene la frem onsdag for fylkesordførerne, rådmennene, og opposisjonen, er behovet for å styrke rådgivningstjenesten i de videregående skolene.

Ungdommene understrekte tre hovedområder som krever særlig oppmerksomhet:

  • rådgivernes kompetanse
  • tilgjengelighet
  • kvaliteten på rådene elevene får.

- Det er kritikkverdig at mange ungdom fortsatt forteller om rådgivere som anbefaler studieretning etter karakterer, og at det opprettholder skjeve holdninger og fordommer, der studiespesialiserende er studieretninger for de skoleflinke, mens yrkesfag er oppsamlingslinjer for skolelei ungdom med dårligere karakterer, sier Jørgen Wear, leder i Ungdommens Fylkesting i Buskerud.

- Vi trenger rådgivere som sitter på kompetanse om alle muligheter under og etter videregåendeskole.

- Rådgiverne må ikke basere seg på fordommer med bakgrunn i våre karakterer, men de skal veilede oss til å ta gode valg ut fra våre interesser og samfunnets behov for kompetanse.

Jørgen Wear

- Vi trenger en progressiv rådgivningstjeneste der vi får råd gjennom hele skoleløpet så vi kan tilpasse studieløpet underveis, ikke bare få en times rådgivning en måned før vi skal søke studier, sier Wear.

Ungdommene fortalte også om behovet for nye løsninger, og viste blant annet til Buskeruds nyutviklede elevtjeneste på nett.

www.elevtjenesten.no 

Her kan elever chatte med rådgivere og helsesøstre på skolen, booke time, og legge frem sine spørsmål, slik at rådgiverne kan forberede seg til de møtes.

- Når Buskerud har utviklet et så godt verktøy som elevtjenesten er, håper vi at snart alle skolene i Buskerud tar dette i bruk, spesielt når appen også er ferdig, sier han.

- Nå lanseres den snart også i Vestfold, og det er jo kult at Buskerud beste praksis nå videreføres. Håpet er jo at alle fylkene i Østlandssamarbeidet tar den i bruk, sier Wear.

I etterkant av presentasjonen åpnet fylkesordfører i Buskerud og leder for kontaktutvalget, Roger Ryberg (Ap) opp for diskusjon mellom ungdom og politikere, og både voksne og ungdom delte av egne erfaringer med rådgivningstjenesten, drøftet problemstillinger, og kom med konkrete forslag til tiltak.

- Det er fint å føle at politikerne virkelig tar oss på alvor. Jeg føler meg enda mer engasjert nå, og gleder meg til å fortsette å jobbe for å bedre situasjonen for ungdommer i Buskerud sammen med politikerne, sier Wear.

Leder av Ungdommens Fylkesting i Buskerud, Jørgen Wear, forteller om behovet for styrkingen av rådgivningtjenesten.


Publisert 10. mars 2016, oppdatert 10. mars 2016.