- Et to ukers drømmeopplegg

- Vi har møtt en utrolig ressurssterk ungdomsgruppe som av ulike årsaker har måtte ta en pause fra videregående skole.

Se bilder fra sommerskolen 2014 (facebook)

I to uker fra 10. juni - 20. juni har 15 elever i alderen 17 til 20 år fra Kongsbergområdet, Øvre Eiker, Ringerike, Hallingdal og Drammen for første gang deltatt på sommerskole på Ringerike folkehøgskole.

- Skolen har vært en større suksess enn det vi våget å håpe på. Elevene forteller selv at de har hatt fantastiske to uker, og at de skulle ønske det hadde vart lengre, forklarer rektor Morten Eikens.

Eikenes sier elevene har lært mye om seg selv og det å fungere i et fellesskap.

- De har lært noe nytt faglig og har opplevd mestring. Og ikke minst har de en opplevelse av å bli møtt der de er – de har blitt sett, sier rektoren.

Gjennomføre videregående skole

Målsettingen med sommerskolen:

  • Mestringsopplevelser som gir motivasjon og læringsglede
  • At flest mulige deltakere tar et gjennomtenkt og bevisst valg i forhold til sin rett til videregående utdanning
  • Langsiktig: At flest mulig gjennomfører videregående skole

- Vi ønsker at flere elever skal lykkes og sommerskolen er et kjempeflott tiltak, sier Elizabeth Skogrand, leder av hovedutvalget for utdanningsektoren i Buskerud fylkeskommune.

-  Miljøet på folkehøgskolen er preget av kreativitet, og det veldig positivt at de bidrar til målene i kunnskapsskolen om at flere skal elever skal gjennomføre og strekke seg faglig, sier Skogrand.

Kunnskapsskolen i Buskerud er fylkeskommunens overordnede plan for videregående opplæring. Hovedmålet er å maksimere læring og minimere frafall.  

Vil ta opp igjen videregående

Tre av elevene som har deltatt på sommerskolen har valgt å søke folkehøgskolen fra høsten – og de skal begynne der. En skal begynne på Hønefoss videregående skole, og flere har planer om å ta opp igjen videregående skole.

-Det blir spennende å følge elevene videre for å se hvilken nytte dette oppholdet har gitt dem, sier rektoren.

Tilbudet om sommerskole på folkehøgskolen er til ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke var i noen aktivitet når de fikk dette tilbudet.

- Hensikten med tilbudet er at ungdommen finner egne styrker , får et positivt syn på seg selv og egen fremtiden, sier Magne Skaalvik, prosjektleder Ny GIV Oppfølging i Buskerud fylkeskomune.

- Oppfølgingstjenesten har samarbeidet med Ringerike folkehøyskole om å tilby ungdom sommerskolen, og om veiledning, informasjon om muligheter videre, sier Skaalvik.

Sommerskole
De 15 som har deltatt, har fått prøve seg på så forskjellige fagområder som kunst, drama, trening og design.

Oppfølgingsdag

Det vil være en oppfølgingsdag 14. august hvor oppfølgingstjenesten også vil være til stede hvor mulighetene videre for ungdommene vil være et tema og hvor målet er at disse ungdommene kommer i utdanning, arbeid eller aktivitet.

- Jeg mener at vårt skoleslag bør ta samfunnsansvar og i økt grad bidra når det gjelder frafallsproblematikken i videregående skole, fortsetter rektoren på folkehøgskolen.

I kjent folkehøgskolestil har det sosiale også vært sentralt. Dobbeltrom, felles måltider og sosiale aktiviteter på kveldstid gjør underverker.

- Vi tar sikte på å videreføre dette tilbudet i årene som kommer, og har så langt mottatt svært positive signaler fra fylkeskommunen i denne sammenhengen, avslutter rektor Morten Eikenes.


Publisert 20. juni 2014, oppdatert 20. juni 2014.