- Kommer elevene til gode

Utdanningspolitikerne i Buskerud fylkeskommune er opptatt av at sparte lønnskostnader i forbindelse med streiken kommer elevene til gode.

I Buskerud fylkeskommune ble Drammen videregående skole og Åssiden videregående skole berørt av den to uker lange lærerstreiken i august.

I forbindelse med streiken sparte fylkeskommunen seks millioner kroner i lønnskostnader.

I hovedutvalgsmøte tirsdag 9. september var utdanningspolitikerne i fylkeskommunen opptatt av at pengene kommer skolene og elevene til gode.

- Mange elever ble berørt, og vi ønsker å gjøre det vi kan for at elevene ikke skal bli rammet ytterligere, sier fungerende leder av hovedutvalget for utdanningssektoren i fylkeskommunen, Hege Fossum.

Elevene på de to skolene ble berørt i ulik grad, og det jobbes nå tett med skolene for at elevene skal få den opplæringen de trenger.


Publisert 9. september 2014, oppdatert 9. september 2014.