- Nå ser jeg framtiden min mye klarere

- Før var det bare svart, nå ser jeg framtiden min mye klarere, forklarer Jonas Mitchell (17) kronprins Haakon under den internasjonale læringsfestivalen «Inspiring Learning Life» på Sundvolden.

Onsdag formiddag åpnet kronprins Haakon den internasjonale læringsfestivalen «Inspiring Learning Life» på Sundvolden Hotel.

Læringsfestivalen samler over 200 deltakere og arrangeres av UngInvest - Arbeidsinstituttet i Buskerud (AIB), Lent, Taos Institute og Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring.

Målet for konferansen er å mobilisere ekspertise, kunnskap og kreativitet for å utforske og utvikle nye måter å lære sammen på.

Konferansen stiller blant annet spørsmål om hvordan man kan lære av de som har klart å skape noen av de beste læringsmiljøene innenfor skole, utdanning og organisasjoner i verden i dag.

Samarbeider med kronprinsparet

Kronprinsparets Fond har samarbeider med UngInvest AIB i flere år og bidrar blant annet med økonomisk støtte, kompetanse- og prosjektbidrag, samt profilering og tilgang til ulike nettverkssamlinger.

Kronprins Haakon

- Gjennom Fondet har både kronprinsessen og jeg jobbet med ungdom, og særlig de som sliter med skolen og faller utenfor på ulike måter. Hvordan kan vi jobbe for at de skal komme tilbake til utdanning og jobb, spør kronprins Haakon.

- Vi som samfunn må ikke kaste bort denne ressursen. Vi trenger alle ombord og her gjør UngInvest AIB en kjempejobb for veldige mange unge mennesker som har mye å gi.

Kronprins Haakon

- Det ligger utrolig mange ressurser her. Vi som samfunn må passe på at vi forvalter dette godt, slik at alle unge mennesker får bidratt, sier kronprinsen.

- Han virker som en omtenksom person som bryr seg om ungdom, og hvordan vi har det, sier Jonas Mitchell (17) fra UngInvest AIB.

- Jeg setter pris på at han er frampå og spør om hvordan vi har det.

Jonas Mitchell om kronprins Haakon

17-åringen fikk noen minutter alene med kronprisen i en av pausene, og fortalte hvordan han fikk ny motivasjon til skolearbeid.

- Min situasjon på AIB i dag er veldig positiv. Jeg har fått ny motivasjon på skolen, jeg ser mye klarere på framtiden min. Før var det bare svart. Når man går der så får man perspektiv, man har mer enn bare en mulighet, sier 17-åringen.

Flytte fokus fra problemer til ressurser

Roger Ryberg Sundvolden
Fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg, ønsket 200 deltakere velkommen til den internasjonale læringsfestivalen onsdag formiddag.

- Jeg håper at vi gjennom denne konferansen kan bidra til å flytte fokus fra problemer til ressurser, sier Ingebjørg Mæland, daglig leder ved UngInvest - Arbeidsinstituttet i Buskerud (AIB).

- Vi er veldig glad for at Kronprinsen deltar. For oss betyr det anerkjennelse av et utviklingsarbeid som vekker internasjonal oppmerksomhet. Det gir energi til å stå på videre, sier Mæland.

UngInvest (AIB) eies av Buskerud fylkeskommune og er et praktisk alternativ for ungdommer som er i ferd med å falle utenfor eller har falt utenfor videregående opplæring.

- Det er veldig gledelig å se og høre ungdommene som føler at de nå lykkes, sier Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud.

- Nå har både kronprinsen og flere andre inspirert folk under festivalen i dag, så dette ser veldig lovende ut, sier Ryberg.

- UngInvest AIBs metodikk er veldig etterspurt, og det er jeg veldig stolt over å oppleve.

Roger Ryberg, fylkesordfører

Læringsfestivalen byr på noen av de fremste forskerne innen styrkebasert læring og sosialkonstruksjonisme, blant andre Kenneth Gergen, Elspeth McAdam, Gert Biesta og Larry Espe.

- Ikke ta for gitt det du tror er sant, det finnes alltid andre måter å gjøre ting på. Konvensjoner og tradisjoner står ofte i veien for nytenkning.

Kenneth Gergen

Kenneth Gergen

Arbeidsinstituttet i Buskerud med ny logo

Det siste året har Arbeidsinstituttet i Buskerud (AIB), i samarbeid med Kronprinsparets Fond, arbeidet mye med kommunikasjon og profilering.

Arbeidsinstituttet ble navnet på organisasjonen/enheten da den ble etablert i 1980.

Erfaringene de siste årene viser at navnet i dag oppfattes som noe umoderne og assosieres ikke umiddelbart med innhold og hva virksomheten representerer; investering i ungdom og læring.

Gjennom gode prosesser som har involvert alle ansatte og ungdommene, kom man fram til et nytt/supplerende navn – Ung Invest AIB (Arbeidsinstituttet i Buskerud).

På Læringsfestivalen på Sundvolden ble ny logo og profil presentert for første gang.

Kronprins Haakon
Kronprins Haakon ønsker den nye UngInvest-bilen lykke til på skoleturneen som startet onsdag.

- "Arbeidsinstituttet" er både et veldig kjent navn og et litt gammelmodig begrep. Det er viktig å beholde navnet, mens tilleggsbegrepet "Ung Invest" tydelig formidler tenkesettet og satsingen på ungdom som er selve kjernen i arbeidet, sier fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås.

- Fornyet profil forventes å skape større forståelse, særlig eksternt. Med den store interessen for Arbeidsinstituttet i Buskerud både i og utenfor vårt fylke, er det flott å få en tidsmessig profilering nå, sier fylkesutdanningssjefen.

- Arbeidsinstituttet i Buskerud gjør en fantastisk jobb med ungdom, og den nye logoen reflekterer den energien, kreativiteten og læringsgleden som preger miljøet ved AIB. Samtidig appellerer logoen til ungdommene selv, og det synes vi er fantastisk gøy, sier Irene Lystrup, daglig leder i Kronprinsparets Fond.

- Arbeidet med ny logo har vært givende og blitt ledet og gjennomført av Fondets samarbeidspartnere Apeland og Try/Ap, avslutter Irene Lystrup.


Publisert 13. april 2016, oppdatert 13. april 2016.