- Størst mangel på personer med fagbrev

Buskerud fylkeskommune samlet NHO og NAV til temamøte om arbeidsmarkedet i fylket - nå og framover.

- Vi må styrke fagopplæringen. Bedriftene våre sier at de mangler fagarbeidere, og da er det veldig viktig at man øker utdanningen på området og at man øker attraksjonen, sier regiondirektør Per Steinar Jensen i NHO Buskerud.

- Det må bli et attraktivt valg for unge, understreker Jensen. 

Regiondirektøren deltok tirsdag 10. juni på et temamøtet om arbeidsmarkedet i Buskerud - nå og framover i regi av Yrkesopplæringsnemnda i Buskerud fylkeskommune.

- Betydelig behov for fagarbeidere

Jensen presenterte NHOs kompetansebarometer, en undersøkelse blant medlemsbedriftene, som blant annet viser at det om fem år vil det være størst mangel på personer med fagbrev og utdanning fra fagskole.

Tabellen over viser at videregående- og fagskole er viktigst for flest NHO-bedrifter. Andel bedrifter med stort behov for kompetanse på ulike utdanningsnivå, om 5 år. Illustrasjon: NHO

- Det ene vi ser er at det er et betydelig behov for fagarbeidere, det andre er at man har ikke har bruk for så mange masterkandidater, sier Jensen.

Regiondirektøren er også opptatt av at unge som velger språk velger tysk framfor spansk som språk nummer to etter engelsk.

Kvalifisert arbeidskraft

NAV i Buskerud deltok også på temamøtet og presenterte sin bedriftsundersøkelse med ferske resultater fra Buskerud.

- Vi ser i vår undersøkelse at det er særlig innenfor helse- og sosialsektoren at man ikke klarer å rekruttere nok kvalifisert arbeidskraft, sier avdelingsdirektør i samfunn og analyse i NAV i Buskerud, Bjørn Christensen.

- En annen næring med stort udekket behov er bygg og anlegg, og da spesielt faglært arbeidskraft som tømrer, snekker og betongarbeidere, sier Christensen.

- Viktige undersøkelser

- Begge undersøkelsene er viktige for hvordan Yrkesopplæringsnemnda jobber videre, forklarer spesialrådgiver Bodil Onsaker Berg i fylkeskommunen.

Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for best mulig dimensjonering av den videregående opplæringen, og gi fylkeskommunen råd om tiltak i forbindelse med fastsettelsen av skoletilbudet.

- Dette møtet har vært nyttig for å dele kunnskap og spesielt at vi kan koble ferske undersøkelser med fersk erfaring fra arbeidet med formidling av søkere til læreplass, avslutter Bodil Onsaker Berg.


Publisert 10. juni 2014, oppdatert 10. juni 2014.