- Vi er stolte av å ha blitt en dysleksivennlig skole!

Drammen videregående skole er den første videregående skolen i Buskerud som får godkjenningen fra Dysleksi Norge.

- Vi er veldig imponert! Drammen videregående skole er veldig flink til å hjelpe elevene, sier Gro Angeltveit fra Dysleksi Norge.

- Gode tiltak er blant flere andre etableringen av et dysleksiteam og at hver elev med dysleksi får en kontaktperson som følger eleven gjennom de tre årene på skolen.

Gro Angeltveit, Dysleksi Norge

Drammen videregående skole er den første videregående skolen i Buskerud som får godkjenningen fra Dysleksi Norge.

Oversikt over dysleksinvennlige skoler i Norge

Gro Angeltveit møtte opp på skolen onsdag før skolestart for å overlevere godkjenningen fra Dysleksi Norge.

- Tar elevene på alvor

-  Skolen gjør en viktig jobb med å ivareta elevene. Drammen videregående tar elevene på alvor – en skole som andre skoler kan se opp til, sier hun.

Angeltveit sier det ikke er alle skoler som lykkes med å hjelpe elevene som har lese- og skrivevansker, matematikkvansker, språkvansker, eller andre typer vansker.

- Mange elever kan oppleve skolearbeidet som tungt til tider. Men elever som har dysleksi eller andre typer lærevansker må legge ned ekstra mye innsats, og ofte mye mer enn de andre elevene, sier hun.

- Men det betyr ikke at de ikke kan bli hva de vil. Det er veldig mange flinke folk som har dysleksi: mange politikere, folk fra næringslivet, og kreative folk som skuespillere og artister. Men de aller fleste er helt vanlige mennesker med helt vanlige drømmer, poengterer Angeltveit.

Drammen videregående skole

Drammen videregående skole har over 1 200 elever. Rektor Kristine Novak sier det er mellom 30 - 40 elever hvert år med dysleksi på skolen.

- Vi vet at dyslektikere må legge mer innsats i læringsarbeidet enn mange. De er på mange måter skolens helter.

Kristine Novak, rektor Drammen videregående skole

- På en dysleksivennlig skole er alle lærerne dysleksivennlige

- Desto viktigere er det at de møter lærere og en skole som gir aksept, støtte og inkludering. Det møter de hos oss! På en dysleksivennlig skole er alle lærerne dysleksivennlige, fortsetter rektoren.

- En dysleksivennlig skole er en god skole for alle elevene fordi vi jobber systematisk med at ingen elever faller av, sier hun.

- Nå har vi et synlig bevis på at Drammen videregående skole er en slik skole. Det har vi grunn til å være veldig stolte av alle sammen!

Kristine Novak, rektor Drammen videregående skole

DETTE TILBYR SKOLEN:

 • Egen kontaktperson i Dysleksiteamet.
 • Hjelpeprogrammer som CD-ord eller Lingdys/LingRight
 • Tilgang på smartbøker/lydbøker.
 • Vedtak om tilrettelegging på eksamen (utprøves på heldagsprøver).
 • Vedtak om fritak for karakter i norsk sidemål.

I KLASSEROMMET:

 • Strukturert undervisning med tydelige rammer.
 • Bruk av dataskrift hvor det er mulig.
 • Bruk av lydressurser hvor det er hensiktsmessig.
 • Gode strategier for å håndtere lærestoffet.
 • Innlæring av nye begreper foregår systematisk og tydelig.
 • Ingen høytlesing alene som elev i klasserommet.
 • Bruk av dialog, diskusjon og muntlige innlæringsmetoder.

PÅ PRØVER:

 • Du har lov til å bruke hjelpemidler med opplesingsmulighet.
 • Utvidet tid ved store prøver.
 • Muntlig oppsummering - etter avtale med faglærer.
 • Færre spørsmål - etter avtale med faglærer.
 • Alternative vurderingsmåter - etter avtale med faglærer.
 • Prøver og oppgaver digitalt eller med innlest lyd – når det er mulig.

Publisert 16. august 2018, oppdatert 16. august 2018.