- Vil lære mer!

- Mer utdannelse vil være til glede for både meg selv og elevene mine. Det er heller ingen ulempe at jeg med en mastergrad i norsk vil få høyere lønn, sier lærer Kristine Othilie Gran (27) ved Eiker videregående skole.

  • Av Per Jørund Grøthe

Hun bor på Eik i Tønsberg, og siden i høst har hun kjørt nesten daglig til jobben på Hokksund. Men blant annet Ibsen på lydbok på bilstereoen har gjort at arbeidsveien ikke har føltes så lang.

- Det går veldig greit å kombinere jobb og utdanning. Arbeidsgiveren er flink til å tilrettelegge for oss som studerer, sier Kristine, som har blant annet norsk, idrettsfag og en bachelor i friluftsliv i fagkretsen fra før.

Flere i gang med utdanning

Hun er en av flere ansatte ved skolen som er i gang med videreutdanning. Masterstudiet tar hun ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Det er intensive samlinger noen ganger i året, og i tillegg blir det mange timer med pensum i helger og ferier.

- Jeg har ikke landet på tema for oppgaven ennå, men det står mellom litterær analyse og muntlige ferdigheter i norskfaget. Planen er å være ferdig våren 2016, forteller hun.

Opptatt av kompetanse

Eiker videregående skole er opptatt av å ha ansatte med gode kunnskaper og ferdigheter.

- Det er viktig både for skolen og for meg som rektor at vi har gode lærere i alle fag. Det er også viktig med solid kompetanse i ikke-pedagogiske stillinger, for eksempel i kantina, blant renholdspersonalet og blant vaktmesterne, sier Ingrid Aaen.

Og det er ikke bare fast ansatte som får mulighet til å oppdatere seg. Det blir også lagt til rette for at for eksempel ferske lærere med vikariater får sjansen til å ta mer utdanning og etter hvert kvalifisere seg for fast ansettelse.

Ulike typer kurs og skolering

I tillegg til at de ansatte reiser bort for å gå på skoler og på kurs, foregår det også opplæring og kursvirksomhet internt på skolen.

- Blant annet har vi kjørt kurs i bruk av de nye digitale tavlene. Men vi bør bli flinkere til å dele erfaringer fra kurs vi deltar på med våre kolleger. Det kan for eksempel foregå i faggrupper og ved foredrag på skolen, sier Aaen til slutt.


Publisert 8. april 2015, oppdatert 8. april 2015.