- Vi tar situasjonen på største alvor

Dårlig inneklima er årsaken til midlertidig stenging av et undervisningsbygg på Rosthaug vgs.

Tirsdag morgen ble et undervisningsbygg på Rosthaug videregående skole avd. Buskerud stengt av hovedverneombudet grunnet dårlig inneklima.

Fylkesrådmann Georg N. Smedhus ser alvorlig på situasjonen, og arbeider nå for å finne en rask løsning på saken.

 - Vi er kjent med at situasjonen lenge har vært vanskelig, og er i gang med prosjektering av nytt skolebygg og administrasjonsbygg med byggestart neste sommer. Jeg forstår godt at elever og lærere er frustrerte, og vi  jobber nå for å  finne midlertidige løsninger som er gode både for elever og ansatte.  

Torsdag blir det et møte mellom de ulike partene for å finne fram til gode løsninger både på kort og lang sikt.

 - Jeg har tro på at vi gjennom gode dialoger skal komme fram til konstruktive løsninger slik at elever og ansatte raskt kan komme tilbake til en normal skolehverdag, avslutter fylkesrådmann Georg N. Smedhus.


Publisert 2. september 2015, oppdatert 2. september 2015.