10 skoler med sommeraktiviteter

Utvider suksessen. Flere videregående skoler enn før tilbyr sommeraktiviteter i Buskerud.

- Vi ønsker at elevene får en god skolestart til høsten slik at de er bedre rustet til å følge undervisningen, sier Hege Irene Fossum, fungerende leder av hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune.

Fylkeskommunen har ansvaret for videregående opplæring av ungdom og voksne i fylket.

Tilbudet om sommeraktiviteter gis til elever i 10. klasse i kommuner som er med i Ny GIV-prosjektet.

I år vil elever fra 10 videregående skoler i Buskerud få tilbud om sommeraktiviteter i uka før skolestart.

Nye skoler i år er:

  • Rosthaug
  • Lier
  • Hønefoss
  • Ringerike
  • Gol

I tillegg til disse fem skolene forsetter Drammen, Åssiden, Eiker, Kongsberg og Røyken videregående suksessen fra i fjor.

- Målet vårt er at flest mulig består videregående opplæring, sier Fossum.

Samlingen på skolene har et variert program. Fokuset er å skape trygghet og motivasjon, bli bedre kjent på skolen, hilse på lærerne, se de ulike utdanningsprogrammene og utveksle forventninger.

- Sommeraktiviteten skal sikre elevene fra grunnskolen en god overgang og oppstart på videregående opplæring, avslutter Anders Liverud, leder for Overgangsprosjektet Ny GIV i Buskerud fylkeskommune.


Publisert 4. juni 2013, oppdatert 4. juni 2013.